XII Turniej Piłki Siatkowej KSM puchar Biskupa Płockiego

Już po raz dwunasty Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej zorganizowało Turniej Piłki Siatkowej o puchar Biskupa Płockiego Piotra Libery. Tym razem młodzież spotkała się w Lipowcu Kościelnym. Zacięta walka sportowa trwała przez wiele godzin.

Ksm_siatk_wka.jpg

Mszy Świętej koncelebrowanej poprzedzającej turniej przewodniczył ks. Michał Fordubiński, diecezjalny asystent KSM. Podczas wygłoszonego do młodzieży kazania powiedział: „Czasem trudno jest nam zrozumieć słowa św. Pawła. Ale to dlatego, że on był sportowcem. On ciągle biegł i wiedział, że ten bieg ma sens. Życzę Wam takiego zapału jaki miał św. Paweł”.

Ks. Fordubiński nawiązał też do rozpoczynających się tuż po Mszy Świętej rozgrywek: „Jest tak jak w siatkówce. Nie możecie bać się przerzucić piłki waszej wiary na pole przeciwnika. Mecz wciąż trwa, Bóg jest jego sędzią, a ty musisz walczyć. Piłka jest po to by pokonać przeciwnika i pokazać mu gdzie jest jego miejsce”.

Rozgrywki odbyły się w hali przy Szkole Podstawowej w Zawadach. Tam uczestnicy rozegrali mecze, stosując system kołowy. Po trwających niemal sześć godzin zmaganiach wyłoniono zwycięzców. Zdobywcami pierwszego miejsca zostali członkowie drużyny z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie, drugie miejsce wywalczyli członkowie oddziału KSM przy parafii przy parafii pw. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, natomiast trzecie miejsce zajęli klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Tuż za podium znaleźli się członkowie oddziału przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku oraz oddziału przy parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku. Podczas wszystkich spotkań sędzią była Ewa Sobolewska, mama jednej z druhen należących do oddziału KSM w Grudusku.

Wraz ze swoimi drużynami przyjechali księża: ks. Wojciech Nikodymczuk (Sońsk), ks. Marcin Stankiewicz (Grudusk), ks. Łukasz Zdunkiewicz (Płock) oraz ks. Jacek Gołębiowski (Dąbrowa). W spotkaniu uczestniczyło ponad osiemdziesiąt osób. Oprócz drużyn zebrali się także członkowie oddziałów KSM z Lipowca Kościelnego, Płocka (par. pw. św. Wojciecha) oraz Strzegowa.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na naszej facebookowej stronie.

Magdalena Karpińska
Rzecznik Zarządu KSM DP

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę