XVI Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży w Płońsku

Dnia 24 września 2021r., odbyła się XVI Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży. Na cykliczną imprezę, organizowaną już po raz 16 przybyło 350 dzieci i młodzieży z Diecezji Płockiej, Płońska i okolic.

Parafiada 1 (1)

Parafiada rozpoczęła się Mszą św. o godz. 9.00 w Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, sprawowaną przez ks. kan. Tadeusza Kuleszę i ks. Pawła Sprusińskiego, proboszcza parafii Janowo. Ks. Tadeusz Kulesza wygłosił do uczestników sportowo – artystycznej imprezy okolicznościowe kazanie. Po Mszy św. uczestnicy Parafiady oraz zaproszeni goście wyruszyli wspólnie na stadion, gdzie nastąpiła ceremonia otwarcia imprezy, w której uczestniczył  v-ce Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego p. Jerzy Bluszcz. Po ceremonii otwarcia i modlitwie uczestnicy Parafiady wzięli udział w zawodach lekkoatletycznych, turnieju piłki nożnej oraz turnieju piłki plażowej. O godz. 14.00 nastąpiła ceremonia zakończenia Parafiady, w czasie której zwycięzcom wręczono puchary, medale i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy, radosnego dnia sportu w Płońsku, otrzymali pamiątkowe dyplomy, znaczki i szkolne długopisy. Uczestnicy imprezy sportowo artystycznej częstowani byli smaczną grochówką i napojami.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę