XVIII Adwentowe Zamyślenie Strażackie w Sierpcu

W Sierpcu odbyło się XVIII Adwentowe Zamyślenie Strażackie (4 grudnia br.). Mszy św. z udziałem druhów z Państwowej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych przewodniczył ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz strażaków: - Powinniście być w gotowości bojowej, ale też duchowej – zwrócił się do druhów. Wielu z nich skorzystało z możliwości spowiedzi.

2NIEDZIELA

XVIII Adwentowe Zamyślenie Strażackie odbyło się w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu. Mszy św. z udziałem druhów przewodniczył ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz strażaków, koncelebrował ks. Dariusz Multon, proboszcz parafii.

- Jak przystało na ludzi wierzących, czując mocną więź z Chrystusem, przybywamy na nasze strażackie zamyślenia, aby nie tylko przygotować się do świąt Bożego Narodzenia, ale także umocnić wzajemne więzi oraz wiarę - zaznaczył duszpasterz.

Dodał, że życie ludzkie też jest adwentem, nie wiadomo, kiedy on się skończy. Strażacy ratują innych i to jest bardzo ważne, ale powinni także czuwać nad swoją duszą: - Wcześniej czy później nadejdzie czas rozrachunku, dlatego mamy być ciągle w duchowej gotowości – powiedział ks. Andrzej Zakrzewski. 

Kapelan strażaków podkreślił też, że druhowie przez sakramenty, modlitwę i Eucharystię uświęcają się i „zdążają do spotkania z Panem Bogiem na końcu swojego ludzkiego adwentu”. 

Wielu strażaków skorzystało z możliwości przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania, a także przyjęło Komunię św.

Strażacy uczcili też 20. rocznicę pełnienia przez ks. Andrzeja Zakrzewskiego (byłego proboszcza w Tłuchowie koło Sierpca) funkcji kapelana Straży Pożarnych powiatu sierpeckiego: na pamiątkę wręczyli mu statuetkę św. Floriana, patrona strażaków. 

W XVIII Adwentowym Strażackim Zamyśleniu uczestniczyli druhowie z terenu diecezji płockiej: z gmin powiatu sierpeckiego i z jednostek OSP w gminie Tłuchowo, na czele z wójtem druhem Krzysztofem Dąbkowskim i seniorem ruchu strażackiego druhem Tomaszem Woźnickim.

Obecni byli też m.in. st. bryg. Marcin Strześniewski, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Kamil Różański, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sierpcu, Filip Osuchowski, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sierpcu. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę