XXI Dzień Papieski w Płocku

- Bądźcie przejrzyści dla siebie nawzajem. Dążcie do takich relacji - wezwał ks. prof. Henryk Seweryniak w XXI Dniu Papieskim w Płocku, podczas Eucharystii w katedrze, której przewodniczył ks. biskup Piotr Libera. Odbyła się też zbiórka na stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Dzień Papieski

Eucharystii w XXI Dniu Papieskim pod hasłem „Nie lękajcie się”, z udziałem stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz środowiska akademickiego diecezji płockiej, przewodniczył bp Piotr Libera.

Kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak. Przypomniał w nim osoby, które potrafiły radykalnie wybrać Boga, dać świadectwo Ewangelii, na przykład św. Franciszka z Asyżu, który ubolewał, że „Miłość nie jest kochana” czy bł. bp. Leona Wetmańskiego, płockiego sufragana, który zmarł zamęczony w obozie niemieckim 10 października 1941 roku, czyli 80 lat temu.

Teolog płocki dodał, że słowa Jezusa mają także mniej spektakularnych świadków, ale nie mniej autentycznych, na przykład o. Jacka Salija, który odszedł z uniwersytetu, bo miał podobno już dość „chorej punktozy”. Ktoś inny porzucił nieźle płatną posadę pracownika naukowego i został nauczycielem, bo „doszedł do przekonania, że zaplątał się w jakieś badania pozorowane, nikomu niepotrzebne”.

- Ktoś inny cały oddaje się studentom, cierpliwie szukając niebanalnych tematów prac magisterskich licencjackich, wskazując kompetentnie metody i literaturę, korygując nocami dokonania sztuki pisarskiej ludzi „pokolenia smartfona”, choć pies z kulawą nogą tego nie zauważy, nie doceni, nie wynagrodzi. Jeszcze inni zmniejszają swoje aspiracje naukowe, majątkowe, bo wierzą, że czymś ważniejszym jest urodzić i dobrze wychowywać trójkę, czwórkę dzieci - powiedział ks. prof. Henryk Seweryniak.

Wykładowca akademicki zaznaczył, że warto tak właśnie, podczas pięknej niedzieli na Wzgórzu Tumskim, w gronie wspólnoty akademickiej i ludzi kultury, odczytać radykalną Ewangelię. I chociaż spotkanie z bogatym młodym człowiekiem skończyło się niezbyt pomyślnie, to jednak jest w niej jeszcze jedno frapujące zdanie: „Jezus spojrzał na niego z miłością…”.

Jan Paweł II w „Tryptyku rzymskim” kilkakrotnie powtarza po łacinie zdanie z Listu do Hebrajczyków: „Wszystko jest odkryte i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek” - „Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius”. Chodzi mu o godność, otwartość, ducha pokoju, przejrzystość sumienia i dziejów.

Ks. Henryk Seweryniak przypomniał, że papież Jan Paweł II podczas aktu swojej intronizacji 22 października 1978 r. wołał: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”: - Nie padajcie przed waszym Bogiem ze zgiętymi karkami, sparaliżowani strachem. Bądźcie przejrzyści, otwórzcie sumienia dla Jego miłości. Bądźcie przejrzyści dla siebie nawzajem. Dążcie do takich relacji. Przejrzystych, dobrych, czułych - zachęcił kaznodzieja.

Po Mszy św. jej uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II przy bazylice katedralnej.

W ciągu całego dnia przed kościołami Płocka prowadzona była zbiórka ofiar do puszek na stypendia dla dzieci i młodzieży, przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. W diecezji płockiej jest obecnie 55 stypendystów. W minionych latach w programie stypendialnym udział wzięło łącznie 551 osób. Koordynatorem Dnia Papieskiego był ks. Andrzej Janicki, wiceoficjał Sądu Biskupiego w Płocku.

Wieczorem w katedrze odbył się koncert Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej, z akompaniamentem organowym Wiktora Bramskiego. Chór wykonał m.in. utwory F.J. Haydna, Ch. Gounoda, W. Kilara.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę