XXI Dzień Papieski w Płocku – 10 października 2021 r.

Msza św. w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku i zbiórka na stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odbędą się 10 października 2021 r. w ramach XXI Dnia Papieskiego „Nie lękajcie się”. W diecezji płockiej jest obecnie 60 papieskich stypendystów.

Plakat XXI Dzien Papieski B2

XXI Dzień Papieski ma miejsce w czasie 36. Płockich Dni Kultury chrześcijańskiej. Niektóre związane z nim wydarzenia, to:

10 października (niedziela), godz. 10.00 – XXI Dzień Papieski

Msza św. inaugurująca rok akademicki wyższych uczelni diecezji płockiej. Przewodniczy Biskup Płocki Piotr Libera. Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku.

W ciągu dnia przed kościołami Płocka prowadzona będzie zbiórka ofiar do puszek na stypendia dla dzieci i młodzieży, przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. W diecezji płockiej jest obecnie 55 stypendystów. W minionych latach w programie stypendialnym udział wzięło łącznie 551 osób.

Koordynatorem Dnia Papieskiego w diecezji płockiej jest ks. Andrzej Janicki, wiceoficjał Sądu Biskupiego w Płocku.

10 października (niedziela), godz. 14.00

Msza św. za Ojczyznę w 10. rocznicę powstania Parku Pamięci Katyń-Smoleńsk w Płocku-Trzepowie. Po Mszy św. przejście do Parku Pamięci i spotkanie modlitewno-patriotyczne. Miejsce: kościół parafii pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie. Organizatorzy: parafia pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

10 października (niedziela), godz. 19.00

Koncert Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej, Wiktor Bramski – organy. W wykonaniu chóru usłyszymy m.in. Insanae et vanae curae F.J. Haydna, Benedictus Ch. Gounoda, Agnus Dei W. Kilara. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku. Organizator: Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

18 października (poniedziałek), godz. 11.00

IX Bieg Papieski. Start: Plac Celebry Papieskiej w Płocku. Organizator: Akcja Katolicka Diecezji Płockiej i Stowarzyszenie Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę