XXV Sacrosong Diecezjalny w Nasielsku – 11 czerwca 2002 r.

W sobotę 11 czerwca 2022 roku w Nasielsku odbędzie się finał XXV SacrosonguDiecezjalnego. W finale biorą udział schole, które zajęły w eliminacjach pierwsze miejsce oraz chóry, zespoły młodzieżowe i zespoły inne, które w eliminacjach zajęły pierwsze lub drugie miejsce. Zaproszenie grup wokalno-instrumentalnych, które w eliminacjach uplasowały się na drugim miejscu wynika z faktu, iż w niektórych rejonach w tych kategoriach nie zgłosiła się grupa śpiewająca. W związku z tym Przewodniczący Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej ks. kan. dr Andrzej Leleń podjął decyzję o zaproszeniu kolejnych zespołów.

B9344B92 7782 48B8 8EF9 3ABE13BCF542

Do finału zakwalifikowały się następujące grupy:

SCHOLE

1. Anioły – parafia św. Józefa w Ciechanowie

2. Nutki Bożej Matki – parafia Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

3. Modlinki – parafia św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin Stary)

4. Farne Nutki – parafia św. Bartłomieja w Płocku

5. Magnificat – parafia św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku

6. Iskierki – parafia św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim

7. Schola – parafia św. Stanisława Kostki w Rypinie

8. Sz(farne) Słowiki – parafia św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu

 

ZESPOŁY MŁODZIEŻOWE

1. Credo – parafia Marki Bożej Szkaplerznej w Żmijewie

2. 4 God’s Glory – parafia Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

3. Światło – parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegocinie

4. Shalom – parafia św. Marcina w Gostyninie

5. Hava Nagila – parafia św. Stanisława Kostki w Rypinie

6. Angelic de voce – parafia św. Antoniego w Trąbinie

 

ZESPOŁY INNE

1. Bracia – parafia św. Józefa w Ciechanowie

2. D. E. B. Drwęckie Echo Boga – parafia św. Katarzyny w Dobrzyniu nad Drwęcą

3. Misericordiae – parafia Miłosierdzia Bożego w Skępem

 

CHÓRY

1. Chór – parafia Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie

2. Cantate Domino – chór parafii św. Anny w Pomiechowie

3. Schola Cantorum Vineae – żeński chór kameralny parafii Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy

4. Chór – parafia św. Marcina w Gostyninie

5. Chór – parafia św. Maksymiliana Kolbego w Płocku

6. Emaus – chór parafii św. Anny w Strzegowie

7. Chór – parafia św. Mateusza w Pułtusku

8. Chór – parafia św. Jakuba w Słupi

9. Vox strigensis – chór parafii św. Stanisława w Strzygach

 

 

PROGRAM SACROSONGU:

10.00 - Uroczyste otwarcie Sacrosongu w Kościele parafialnym parafii św. Wojciecha w Nasielsku, informacje organizacyjne, wyznaczenie miejscowych opiekunów grup (każda grupa będzie miała własnego asystenta-przewodnika) i przejście do miejsc przesłuchań

10.30 - przesłuchania konkursowe:

- schole w Szkole Podstawowej nr 2

- zespoły młodzieżowe i inne w Nasielskim Ośrodku Kultury

- chóry w kościele parafialnym

13.30 - poczęstunek (w miejscach przesłuchań)

14.20 - przygotowanie do Mszy św. – próba utworów, które będą wykonywane wspólnie – kościół parafialny

14.45 - Msza św. – J. E. Ks. Bp Mirosław Milewski

15.45 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

Inne informacje organizacyjne:

​Zespoły zakwalifikowane do finału w części konkursowej wykonują utwory wybrane zgodnie z regulaminem Sacrosongu dla danej kategorii. Podczas Mszy św. wszyscy wspólnie wykonają dwa utwory: „Witaj Pokarmie” – podczas Komunii św. oraz „Powietrze już drga” – na zakończenie. Te utwory nie biorą udziału w konkursie, są przewidziane jedynie do wykonania w liturgii. Dla samochodów i autokarów zostaną przygotowane miejsca parkingowe, szczegółowe informacje zostaną przesłane poszczególnym grupom na kilka dni przed przyjazdem.

 

Organizatorami XXV Sacrosongu Diecezjalnego są:

- Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej

- Parafia św. Wojciecha w Nasielsku

- Miasto Nasielsk

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku

- Nasielski Ośrodek Kultury.

 

Ks. Marcin Sadowski
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę