Zakończyła się XV Parafiada w Płońsku

W niedzielę 9 czerwca br. oficjalnie podsumowano XV Parafiadę Diecezji Płockiej. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i poetyckiego oraz w wręczenie medali i nagród miało miejsce podczas XV Jubileuszowego Festynu Rodzin. Do ogólnopolskiej Parafiady zakwalifikowały się zespoły z: Parafii św. Rocha w Janowie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku i Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku.

Parafiada.jpg

Podajemy wyniki dwóch ostatnich konkursów Parafiady diecezjalnej:

Wyniki konkursu poetyckiego: XX rocznica beatyfikacji Arcybiskupa A. J. Nowowiejskiego i Biskupa L. Wetmańskiego:

Rocznik 2005 – 2008
I miejsce
Bogdańska Aleksandra – klasa V c Szkoła Podstawowa nr 4 w Płońsku
II miejsce
Goldberg Amelia - klasa VII a Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku
III miejsce
Sękulska Zuzanna - klasa V a Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku

Wyróżnienie:
Szczęsna Dominika - klasa V a Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku

Wyniki konkursu plastycznego - 20. rocznica beatyfikacji Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego:

Kategoria: klasy I - III
I miejsce
Julia Męczyńska – SP nr 4 w Płońsku
II miejsce
Martyna Dębska – SP nr 4 w Płońsku
III miejsce
Lena Szczepańska – SP nr 4 w Płońsku

Wyróżnienia
Aleksander Tyski - SP nr 3 w Płońsku
Zuzanna Lewandowska - SP nr 4 w Płońsku
Michał Godlewski – SP nr 4 w Płońsku

Kategoria: klasy IV - VIII
I miejsce
Bartosz Stańczyk – SP w Siedlinie
II miejsce
Wiktor Kaczyński - SP nr 3 w Płońsku

III miejsce
Gabriel Siuda – SP nr 3 w Płońsku

Wyróżnienia:
Kinga Maćkiewicz - SP w Siedlinie
Kamil Dołęgowski - NSP „Żywioły” w Płońsku
Wiktoria Kamińska SP nr 4 w Płońsku
Adam Wolski - SP w Siedlinie
Wiktoria Chmura - SP nr 3 w Płońsku
Zofia Klimczewska - SP nr 3 w Płońsku
Julia Basińska – SP nr 3 w Płońsku
Mateusz Majewski – SP nr 2 w Płońsku
Martyna Pajewska – SP nr 3 w Płońsku
Weronika Pakulska – SP nr 3 w Płońsku
Nikola Nec – SP nr 3 w Płońsku
Maja Nec – SP nr 3 w Płońsku
Gabriela Kowalik – SP nr 3 w Płońsku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę