Zaproszenie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku – 5 października 2021 r.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 5 października br. będziemy przeżywać uroczystość św. Siostry Faustyny - w 83. rocznicę jej narodzin dla nieba. Msze św. w Sanktuarium odbędą się w godzinach: 6.30, 12.00, 17.00. Kulminacją uroczystości będzie uroczysta Eucharystia o godzinie 17.00 pod przewodnictwem Ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego.

Swieta Siostra Faustyna

Msza św. będzie transmitowana przez rozgłośnię Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa o godz. 16.15. Po wieczornej Mszy św. zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu do 21.00.

Tego dnia po każdej Mszy św. i po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia o 15.00 tradycyjnie będzie można nabyć za dobrowolną ofiarę bułeczki św. Siostry Faustyny, wypiekane przez siostry. Dochód z bułeczek (jako „cegiełek”) w całości przeznaczony jest na budowę nowego kościoła. Tego dnia w dolnej części nowego kościoła będzie można obejrzeć, prócz pieca z piekarni sióstr, który pochodzi z okresu, kiedy św. Faustyna przebywała w Płocku, inne eksponaty będące świadkami życia naszej Świętej.

Uroczystość poprzedzi Triduum Mszy św. od 2 do 4 października o godz. 17.00, któremu przewodniczyć będzie ks. Andrzej Pieńdyk, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Płocku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę