Zaproszenie na polsko-polsko ukraiński piknik integracyjny do Ostoi św. Antoniego w Ratowie

Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku we współpracy z Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy oraz Stowarzyszeniem Ratujmy Ratowo serdecznie zaprasza rodziny polskie i ukraińskie w sobotę 17 września b.r. do Ostoi św. Antoniego w Ratowie na piknik integracyjny pod hasłem „Razem pokonamy zło.”

UA Plakat Piknik Polsko Ukraińki

Rozpoczynamy o godz. 9.00. W programie przewidziano koncert „Razem pokonamy zło”, gry, zabawy i animacje na świeżym powietrzu, przejażdżki konne oraz ognisko integracyjne.

Miejsce pikniku: Ostoja św. Antoniego przy Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy w Ratowie, zabytkowe wnętrza i ogrody, Ratowo 58, 06-540 Radzanów.

Zadanie publiczne pn. „Razem pokonamy zło. Polsko-ukraiński rodzinny piknik integracyjny” jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

Запрошення на польсько-український інтеграційний пікнік
до Ostoja św. Антонія в Ратові

Клуб католицької інтелігенції в Плоцьку у співпраці з єпархіальним санктуарієм св. Антонія з Падуї та Асоціація Ratujmy Ratowo щиро запрошує польські та українські родини у суботу 17 вересня цього року. до Ostoja św. Антонія в Раті на інтеграційний пікнік під гаслом «Разом переможемо зло».

Ми починаємо о 9.00 ранку У програмі – концерт «Разом переможемо зло», ігри, розваги та анімація просто неба, катання на конях та інтеграційне вогнище.

Місце пікніка: Ostoja św. Антонія в дієцезіальному санктуарії св. Антонія Падуанського в Ратово, історичні інтер’єри та сади, Ратово 58, 06-540 Радзанув.

Громадське завдання під назвою «Разом подолаємо зло. Польсько-український сімейний інтеграційний пікнік», що співфінансується з бюджету Мазовецького воєводства.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę