Zarządzenie w sprawie obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Dnia 1 września 2019 r. (niedziela) przypada 80. rocznica napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Dla godnego uczczenia tamtych tragicznych wydarzeń we wszystkich kościołach diecezji płockiej przekazuję następujące wskazania:

67411202_1252453111591101_2179578851976282112_n.jpg

1. Podczas wszystkich Mszy św. niedzielnych:

a) Należy nawiązać w homilii do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a zwłaszcza do pamięci o męczeństwie duchowieństwa i wiernych. Pomocą mogą być teksty i historia życia błogosławionych Męczenników Płockich Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego.
b) Do Modlitwy powszechnej dołączamy następujące wezwania:
• O pokój i zgodę między narodami, o wzajemne wybaczenie krzywd w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, w parafii i w całej naszej Ojczyźnie.
• O życie wieczne dla żołnierzy i cywilów poległych na wszystkich frontach II wojny światowej (a zwłaszcza tych, którzy oddali życie na terenie naszej parafii/gminy).
c) Po najbardziej uroczystej Mszy św., z racji pierwszej niedzieli miesiąca, organizujemy wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji i śpiewamy Suplikacje, ze szczególną intencją modlitewną o pokój na świecie i wśród nas.
d) Można także po modlitwie po Komunii odczytać Modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi.
e) Na zakończenie każdej Mszy św. należy odśpiewać dwie zwrotki pieśni Boże, coś Polskę.

2. W odpowiedzi na prośbę Kancelarii Prezydenta zarządza się także, by we wszystkich parafiach o godz. 14.00 uruchomić na 5 minut wszystkie dzwony dla upamiętnienia ofiar i tragicznych wydarzeń II wojny światowej.

Płock, dn. 30 sierpnia 2019 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę