Zmarł ks. infułat Aleksander Pasternakiewicz

Ks. Aleksander Pasternakiewicz dotarł dziś na ucztę weselną w Niebie. Śp. ks. Aleksander przeżył 85 lat, w tym 61 w kapłaństwie.

Pasternakiewicz1.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. infułata Aleksandra Pasternakiewicza odbędą się w płockiej katedrze,  dnia 14 października br. (środa), o godz. 11.00.

Mszę Świętą, której przewodniczyć będzie bp Mirosław Milewski, poprzedzi różaniec za zmarłego ks. Aleksandra o godz. 10.30.

Następnie trumna z ciałem zostanie złożona w grobie kapitulnym na cmentarzu katolickim w Al. Kobylińskiego w Płocku.  

Przepraszamy, ale ze względu na panującą sytuację epidemilogiczną konsolacja nie jest przewidziana. Polecajmy w modlitwie śp. ks. Aleksandra Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


Ks. inf. Aleksander Pasternakiewicz
ur. 21 grudnia 1935 r. w Koryciskach, par. Kroczewo;
diakonat: 15 marca 1959 r. w Płocku;
kapłaństwo: 14 czerwca 1959 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz: par. Gąsewo (1959- 1960), par. Krasnosielc (1960-1963), par. Trąbin z odpowiedzialnością za par. Ostrowite (1963-1974), administrator i proboszcz par. Szelków (1974-1982); ojciec duchowny dekanatu różańskiego (1981); proboszcz par. Wyszków (1982-1984); ekonom diecezjalny (1984, 1992-1996); spowiednik alumnów WSD (1984); sekretarz Wydziału Artystyczno-Budowlanego Kurii Diecezjalnej Płockiej (1986); członek Diecezjalnej Rady Wydawniczej (1988) i jej przewodniczący (1992); członek Rady ds. Ekonomicznych Diecezji Płockiej (1993, 1988-2004); wikariusz biskupi ds. ekonomicznych (1996); dyrektor Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej i referent Referatu Budowlanego Kurii Diecezjalnej Płockiej (1997); emeryt (2004); 
odznaczenia: kanonik (1979), kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Płockiej (1985), kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Płockiej (1994), kapelan Ojca Świętego (1988); infułat (2005); Order św. Zygmunta (1999);
zm. 11 października 2020 r. w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę