Zmarł ks. infułat Ireneusz Kaczorek

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 23 kwietnia 2021 r. zmarł ks. inf. Ireneusz Kaczorek. Odszedł do Pana w 83 roku życia i 58 roku kapłaństwa.

Mourning-73982_640.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. infułata Ireneusza Kaczorka rozpoczną się we wtorek (27 kwietnia) o godz. 10.00 modlitwą różańcową w kościele par. św. Jana Kantego w Krasnosielcu (diecezja łomżyńska).

Mszy Świętej pogrzebowej o godz. 11.00 przewodniczyć będzie biskup Mirosław Milewski.

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Kaczorka zostanie złożona w grobie na cmentarzu parafialnym.

Śp. ks. Ireneusza polecajmy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. infułat Ireneusz Kaczorek
ur. 28 czerwca 1938 r. w Krasnosielcu;
diakonat: 11 czerwca 1961 r. w Płocku;
kapłaństwo: 16 czerwca 1963 r. w Płocku;
praca duszpasterka, powierzone zadania i funkcje: wikariusz par. Gostynin (1963-1968), wizytator dekanalny religii (1968), wikariusz par. katedralnej (1969-1973), notariusz Sądu Biskupiego (1973-1978), sędzia Sądu Biskupiego i notariusz Kurii Diecezjalnej (1978), wicekanclerz Kurii Diecezjalnej (1978-1980), kanclerz Kurii Diecezjalnej (1980-1983), oficjał Sądu Biskupiego (1983), Wikariusz Biskupi d/s Kurii (1984), Wikariusz Generalny (1984-1996), członek Rady d/s Ekonomicznych (1993), dyrektor d/s ubezpieczeń księży (1996), redaktor naczelny Mięsięcznika Pasterskiego Płockiego (1996), członek Diecezjalnej Rady Wydawniczej (1999);
odznaczenia: kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Płockiej (1981), kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Płockiej (1984), prałat honorowy Jego Świątobliwości (1987), prałat archidiakon Kapituły Katedralnej Płockiej (2005), infułat senior (2012);
zm. 23 kwietnia 2021 r. w Chłopiej Łące.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę