Zmarł ks. Jacek Darmofalski, wikariusz parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 15 sierpnia 2021 r. zmarł ks. mgr Jacek Darmofalski. Odszedł do Pana w 43 roku życia i 17 roku kapłaństwa.

Pogrzeb 5

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. mgr. Jacka Darmofalskiego rozpoczną się we wtorek (17 sierpnia) o godz. 19.00 Mszą Świętą żałobną sprawowaną przez księży z dekanatu makowskiego w kościele parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim.

Mszy Świętej pogrzebowej w środę (18 sierpnia) o godz. 11.00 przewodniczyć będzie biskup Mirosław Milewski w kościele parafii pw. Trójcy Świętej w Rypinie.

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Darmofalskiego zostanie złożona w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym wRogowie.

Śp. ks. Jacka polecajmy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. mgr Jacek Darmofalski
ur. 7 lutego 1978 r. w Rypinie;
diakonat: 31 maja 2003 r. w Płocku;
kapłaństwo: 5 czerwca 2004 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz par. Szreńsk (2004-2006), wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu (2006-2011), wikariusz par. pw. MB Królowej Polski w Mławie (2011-2018), wikariusz par. pw. św. Józefa w Makowie Maz. (2018-2021)
zm. 15 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę