Zmarł ks. Jerzy Godleś

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 25 listopada br. zmarł ks. Jerzy Godleś, kapelan Hospicjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku i brat ks. Witolda Godlesia. Przeżył 68 lat, w tym 41 lat w kapłaństwie.

Mourning-73982_640.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Jerzego Godlesia rozpoczną się w niedzielę, 29 listopada o godz. 17.30, w kościele parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej k. Płocka, gdzie mieszkał śp. ks. Jerzy. Mszy Świętej żałobnej przewodniczyć będzie biskup Roman Marcinkowski. O godz. 17.00 zostanie odmówiony różaniec.

Natomiast Mszy Świętej pogrzebowej w podzieniałek 30 listopada o godz. 13.00, w Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Porządziu (diecezja łomżyńska) przewodniczyć będzie biskup Piotr Libera. Msza Św. poprzedzona będzie modlitwą różańcową.

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Godlesia zostanie złożona w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym. Ze względu na panującą epidemię nie przewidujemy żadnej konsolacji. Po Mszy Świętej pogrzebowej prosimy wrócić do swoich domów.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Płockiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Śp. ks. Jerzego Godlesia polecamy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. Jerzy Godleś
ur. 29 marca 1952 r. w Ochudnie, par. Porządzie;
diakonat: 12 marca 1978 r. w Płocku;
kapłaństwo: 14 czerwca 1979 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz par. Lekowo (1979), wikariusz par, Ligowo (1980-1982), wikariusz par. Rogowo (1982-1983), wikariusz par. Rogotwórsk (1983-1984), wikariusz par. Orszymowo (1984), wikariusz par. Gąbin (1984-1985), wikariusz par. Gostynin (1985-1988), wikariusz par. Baranowo (1988-1990), wikariusz parafii farnej w Sierpcu (1990-1991), wikariusz par. św. Józefa w Płocku (1991-1992);wikariusz par. M.M. Kolbe w Płońsku (1992-1994), administrator par. Dębsk (1994-1998), wikariusz par. Sarbiewo (1999-2002), administrator par. Pokrzywnica (2002-2005), skierowany do pracy w Caritas DP (od 2005), kapelan Hospicjum Miejskiego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku (2019);
zm. 25 listopada 2020 r. w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę