Zmarł ks. Józef Kamiński

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 6 maja 2021 r. zmarł ks. Józef Kamiński. Odszedł do Pana w 76 roku życia i 46 roku kapłaństwa.

Cross-1979473_1920.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa Kamińskiego rozpoczną się się w poniedziałek (10 maja) o godzinie 10.00 modlitwą różańcową w kościele parafialnym w Janowcu Kościelnym.  

Mszy Świętej pogrzebowej o godz. 11.00 przewodniczyć będzie biskup Mirosław Milewski.

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Kamińskiego zostanie złożona w grobie na cmentarzu parafialnym.

Śp. ks. Józefa polecajmy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


 ks. Józef Leon Kamiński 

urodzony: 12 września 1945 w Bulkowie Starym (par. Winnica);
diakonat: 16 marca 1975 r. w Płocku;
kapłaństwo: 15 czerwca 1975 r. w Płocku;
praca duszpasterka, powierzone zadania i funkcje: wikariusz par. Krzynowłoga Wielka (1975-1977), wikariusz par. Rogotwórsk (1977-1978), wikariusz par. Zyck (1978-1979), wikariusz par. Dzierzgowo (1979-1980), wikariusz par. Niedzbórz (1980-1981), wikariusz par. Wieczfnia (1981-1982), wikariusz par. Gostynin (1982-1983), wikariusz par. Suserz (1983-1985), wikariusz par. Długosiodło (1985-1987), administrator par. Miszewsko Strzałkowskie (1987-1988), proboszcz par. Miszewsko Strzałkowskie (1988-1991), proboszcz par. Janowiec Kościelny (1991-2011), wicedziekan dekanatu dzierzgowskiego (2008-2011)
zmarł: 6 maja 2021 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę