Zmarł ks. kan. dr Albin Łuczkowski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 26 pażdziernika br. zmarł ks. kan. dr Albin Łuczkowski. Przeżył 73 lata w tym 48 w kapłaństwie.

68c3c62d-7b20-47a5-af47-882f30136e8c.jpeg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Albina Łuczkowskiego rozpoczną się w środę, 30 października br. o godz. 19.00 Mszą Świętą żałobną dla duszpasterzy z dekanatu, a w czwartek 31 października br. o godz. 11.00 Mszy Świętej pogrzebowej w kościele parafii św. Wojciecha w Płocku przewodniczyć będzie Biskup Roman Marcinkowski. Po Mszy św. nastąpi złożenie ciała zmarłego Kapłana na cmentarzu parafii św. Wojciecha w Płocku przy ul. Ks. Prał. S. Niedzielaka. Polecajmy śp. ks. Albina Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


śp. ks. kan. dr Albin Łuczkowski
ur. 3 stycznia 1946 w Kątach, par. Opinogóra;
diakonat: 17 kwietnia 1970 w Płocku;
prezbiterat: 13 czerwca 1971 w Mławie;
praca duszpasterska i studia: 1971 - wikariusz w par. Sońsk; 1973 - wikariusz par. św. Zygmunta w Płocku; 1974 - 1981 - studia na KUL i w Rzymie zwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego; 1981 - pomoc duszpasterska w par. św. Zygmunta w Płocku; 1981 - Notariusz Kurii Diecezjalnej; 1983 - Kanclerz Kurii Diecezjalnej; 1984 - proboszcz par. Mała Wieś; od 1988 - sędzia Sądu Biskupiego; 1990 - wicedziekan dekanatu wyszogrodzkiego; 1991 - dekanalny asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich DP; 1997 - zwolniony z obowiązków proboszcza par. Mała Wieś (urlop); 1997 - wikariusz par. św. Józefa w Płocku; 2000 - wikariusz par. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie; 2004 - wikariusz par. św. Wojciecha w Płocku;
odznaczenia: 2004 - tytuł kanonika
zm. 26 października 2019 w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę