Zmarł ks. kan. Tadeusz Durszlewicz

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 23 października br. (piątek), zmarł ks. kan. Tadeusz Durszlewicz, emeryt. Przeżył 83 lata w tym 59 w kapłaństwie.

Mourning-73982_640.jpg

Uroczytości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek 27 października (wtorek) br. o godz. 19.00 w kościele parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Mszy Świętej żałobnej przewodniczyć będzie bp Roman Marcinkowski.

Pogrzeb śp. ks. Tadeusza Durszlewicza odbędzie się 28 października (środa) br. o godz. 11.00 w parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczyć będzie bp Mirosław Milewski.

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu śp. ks. Tadeusza. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. kan. Tadeusz Durszlewicz
ur. 13 lipca 1937 r. w Cieciórce, par. Osiek;
diakonat: 19 czerwca 1960 r. w Płocku;
kapłaństwo: 11 czerwca 1961 r. w Płocku;
posługa duszpasterska: wikariusz w par. Płoniawy (1961-1963), wikariusz w par. Sierpc (1963-1965), wikariusz par. św. Zygmunta w Płocku (1965-1969), skierowany na studia na KUL (1969-1972), sekretarz wydz. duszpasterskiego i diecezjanly wizytator nauki religii (1972-1973), proboszcz par. św. Aleksego w Trzepowie (1973-1979), proboszcz par. Trębki (1979-1985), w latach 1979-1985 ojciec duchowny, wicedziekan i dziekan dekanatu gostynińskiego, administrator i proboszcz par. św. Jana Chrzciciela w Płocku (1985-1988), w latach 1986-1988 wicedziekan i dziekan dekanatu płockiego, administrator i proboszcz par. Drobin (1988-2002), w latach 1988-2002 wicedziekan i dziekan dek. Raciąż i dek. Drobin, czlonek Komisji Bratniej Pomocy Kapłńskiej (2008);
emerytura: 2002;
odznaczenia: kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (1996);
zm. 23 października 2020 r. w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę