Zmarł ks. kan. Tadeusz Nikicin, proboszcz parafii Lubowidz

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 18 sierpnia br. (niedziela), zmarł nagle ks. kan. Tadeusz Nikicin, proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu. Przeżył 68 lat w tym 41 w kapłaństwie.

Nikicin_tadeusz_pl.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Tadeusza Nikicina rozpoczną się Mszą Świętą żałobną w środę (21 sierpnia) o godz. 19.00. Eucharystii w kościele parafii św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu przewodniczyć będzie ks. prał. Kazimierz Kowalski dziekan żuromiński. Natomiast Msza Święta pogrzebowa sprawowana będzie w kościele parafii św. Anny w Pomiechowie pod przewodnictwem bp. Mirosława Milewskiego 22 sierpnia (czwartek) o godz. 14.00. Trumna z ciałem zostanie odprowadzona na cmentarz w Pomiechowie. Polecajmy Bożemu Miłosierdziu śp. ks. Tadeusza. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłośc wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


śp. ks. Tadeusz Nikicin
ur. 23 maja 1951 r. w Stanisławowie, pasrafia Pomiechowo;
diakonat: 24 marca 1977 r., Płock;
prezbiterat: 4 czerwca 1978 r., Płock;
posługa duszpasterska jako wikariusz w parafiach: Rogowo (1978), św. Mateusza-Pułtusk (1980), Gostynin (1980), Lipowiec Kościelny (1982), Długosiodło (1982), Orszymowo (1983), Nowe Miasto (1984), św. Tekla-Ciechanów (1985), Żuromin (1986), Bodzanów (1989);
proboszcz: Płonne (1991), Lubowidz (2004);
odznaczenia: kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (2016);
zm. 18 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę