Zmarł ks. kan. Wojciech Kazimierz Stasiak

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 11 listopada br. zmarł ks. kan. Wojciech Kazimierz Stasiak, emerytowany proboszcz par. Łęg. Przeżył 89 lat, w tym 63 lat w kapłaństwie.

Mourning-73982_640.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Wojciecha Stasiaka odbędą się w sobotę, 14 listopada o godz. 12.00, w kościele parafii św. Katarzyny w Łęgu. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczyć będzie Biskup Mirosław Milewski.

W kościele parafii św. Katarzyny w Łęgu, przy obowiązujących ogrnaniczeniach,  może przebywać podczas nabożeństwa maksymalnie 50 osób. 

Zgodnie z obowiązujacymi obostrzeniami nie przewidujemy żadnej konsolacji. Po Mszy Świętej pogrzebowej prosimy wrócić do swoich domów.

Informujemy również, że w piątek, 13 listopada o godz. 19.00 w kościele parafii św. Katarzyny w Łęgu będzie sprawowana Msza Święta żałobna dla kapłanów i wiernych świeckich, którzy nie mogą uczestniczyć w sobotnim pogrzebie.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Płockiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Śp. ks. kan. Wojciecha Stasiaka polecamy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. kan. Wojciech Kazimierz Stasiak
ur. 2 marca 1931 r. w Sobanicach, par. Żukowo;
diakonat: 11 lutego 1956 r. w Płocku;
kapłaństwo: 11 lutego 1957 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz par. Długosiodło (1957), wikariusz par. Sochocin (1957), wikariusz par. Chorzele (1957-1961), wikariusz par. Bieżuń (1961-1963), wikariusz par. Mława (1963-1965), administrator par. Soczewka (1965-1967), referent Kurii d/s duszpasterstwa wczasowego (1966), proboszcz par. Trąbin (1967-1973), wicedziekan dekanatu Dobrzyń n. Drwęcą (1972), proboszcz par. Łęg (1973-2006), wizytator religii dekanatu Bielsk (1975, 1989), emerytura (2006);
odznaczenia: kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (2003);
zm. 11 listopada 2020 r. w Leonianum, Sikórz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę