Zmarł ks. prał. Włodzimierz Kiliś

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 13 sierpnia br. (czwartek), zmarł ks. prał. Włodzimierz Kiliś, emeryt. Przeżył 93 lat w tym 67 w kapłaństwie.

Kilis1.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prałata Włodzimierza Kilisia odbędą się w parafii pw. św Maksymiliana M. Kolbego w Płocku, 18 sierpnia br. (wtorek), o godz. 11.00. Mszę Świętą, której przewodniczyć będzie bp Piotr Libera, poprzedzi różaniec za zmarłego ks. Włodzimierza o godz. 10.30. Następnie trumna z ciałem zostanie złożona w grobie na cmenatrzu zabytkowym przy al. Kobylińskiego w Płocku. Polecajmy w modlitwie śp. ks. Włodzimierza Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. prał. Włodzimierz Kiliś
ur. 6 maja 1927 r. w Leśnikach, par. Janowiec Kościelny;
diakonat: 28 czerwca  1953 r. w Płocku;
kapłaństwo: 11 października 1953 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz w par. Zielona Mławska  (1953-1956), administrator par. Zielona (1956-1957), proboszcz par. Bogurzyn (1957-1985);administrator i proboszcz par. Sadłowo (1985-1990); kapelan sióstr Klarysek Kapucynek w Przasnyszu (1990-2002);
odznaczenia: kanonik (2001), kanonik honorowy Kapituły Katedalnej Płockiej (2011); kapelan Ojca Świętego (2019);
zm. 13 sierpnia 2020 r. w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę