Zmarł ks. Tadeusz Fijałkowski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 2 czerwca 2021 r. zmarł ks. Tadeusz Fijałkowski. Odszedł do Pana w 87 roku życia i 62 roku kapłaństwa.

Church-535155_1920.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Tadeusza Fijałkowskiego rozpoczną się w czwartek (3 czerwca) o godz. 19.00 modlitwą różańcową i Mszą Św. w kościele par. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie.

Natomiast w piątek 4 czerwca br. w par. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lekowie Mszy Świętej pogrzebowej o godz. 11.00 przewodniczyć będzie biskup Piotr Libera. Zgodnie z wolą zmarłego, zamiast kwiatów i wiązanek, ofiary zebrane do puszek będą przeznaczone na rzecz ubogich. 

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Fijałkowskiego zostanie złożona w grobie na cmentarzu parafialnym. Z racji trwającej epidemii nie przewidziano konsolacji dla duchowieństwa.

Śp. ks. Tadeusza polecajmy Bożemu Milosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. Tadeusz Fijałkowski
ur. 9 marca 1934 r. w Lekówcu, par. Lekowo;
diakonat: 16 września 1958 r. w Płocku;
kapłaństwo: 14 czerwca 1959 r. w Płocku;
praca duszpasterka: wikariusz par. Zawidz (1959-1961), wikariusz par. Ciechanów (1961-1965), wikariusz par. Gąbin (1965-1968), proboszcz par. Rostkowo (1968-1994), proboszcz par. Przewodowo (1994-2002), emeryt zamieszkujący na terenie parafii MB Królowej Polski w Mławie (od 2002 r.)
zm. 2 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę