Zmarł ks. Zdzisław Kupiszewski

Zmarł ks. Zdzisław Kupiszewski, emerytowany proboszcz par. Radzymin. Miał 70 lat i 45 lat kapłaństwa.

Ks._kupiszewski.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Zdzisława Kupiszewskiego odbędą się w czwartek, 8 sierpnia. O godz. 11.00 rozpocznie się Msza Święta w kościele w Radzyminie pod przewodnictwem bp. Romana Marcinkowskiego. Ciało z trumną zmarłego zostanie złożone na cmentarzu parafialnym.  Natomiast 7 sierpnia (środa) o godz. 18.30 zostanie odprawiona Msza Święta żałobna, a po niej moodlitwa różańcowa. Polecajmy śp. ks. Zdzisława Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


śp. ks. Zdzisław Kupiszewski
ur. 30 maja 1949 w Przasznyszu;
diakonat: 30 marca 1974 w Płocku;
prezbiterat: 16 czerwca 1974 w Makowie Maz.;
praca duszpasterska: Glinojeck (1974), Rogotwórsk (1976), Karniewo (1977), Pułtusk -św. Mateusza (1979), Sierpc- fara (1980), Sierpc - bł. Maksymilian M. Kolbe (1981), Poręba n. Bugiem (1984), Miszewo Murowane (1986 - administrator i proboszcz), Ostrowite (1996 - proboszcz), Radzymin (2009 - proboszcz);
emerytura: 2018 - Dom Księży Emerytów w Płocku.
Ojciec duchowny dekanatu bodzanowskiego (1988), kapelan DPS w Miszewie Mur. (1991), kapelan OSP Brzuze (2000).

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę