Zmarła s. Maria Magdalena od św. Jana Chrzciciela, klaryska kapucynka z Przasnysza

Ze smutkiem zwiadamiamy, razem ze wspólnotą Klarysek Kapucynek z Przasnysza, o śmerci s. Marii Magdaleny.

Pogrzeb5.jpg

"Wszystkie moje dni w klasztorze były piękne, bo wszystkie oddane Bogu" - mówiła s. Maria Magdalena.
Pragniemy poprosić o modlitwę za duszę śp. siostry Marii Magdaleny od Świętego Jana Chrzciciela (Władysławy Skiby), klaryski kapucynki z klasztoru w Przasnyszu, która 9 grudnia 2021 r. odeszła do Domu Miłosiernego Ojca, przeżywszy 96 lat i 6 miesięcy.
Msza św. pogrzebowa w intencji śp. siostry Marii Magdaleny - poniedziałek 13 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w przyklasztornym kościele w Przasnyszu.
Niech odpoczywa w pokoju !