ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO (1)

F84bca73-a217-41e1-95c0-ca42bd013eb1.jpeg

Umiłowani Diecezjanie!
Tegoroczne Święta Paschalne ponownie przeżywamy w trudnych okolicznościach doświadczenia pandemii i jej skutków. Niech jednak światło i moc Zmartwychwstania Pańskiego przyniesie nam wszystkim nową nadzieję, pokrzepi serca i wzmocni siły! Niech zainspiruje nas również do konkretnych działań, będących znakiem nowej solidarności.
Powierzając się ufnie Zmartwychwstałemu Jezusowi, przekazuję Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Paschalnych!
Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem -


† Piotr Libera
Biskup Płocki


ZARZĄDZENIE: Wielkanocne życzenia Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym, w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy św. w Niedzielę Wielkanocną 4 kwietnia 2021 r.
Płock, 24 marca 2021 r.


† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny