„Żywe” lekcje historii w Muzeum Diecezjalnym

„Żywe lekcje historii” – taki tytuł nosi projekt realizowany w Muzeum Diecezjalnym im. bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego w Płocku. Jego adresatami są uczniowie szkół podstawowych i dzieci z przedszkoli, które poprzez spektakle, zwiedzanie ekspozycji i udział w konkursie poznają świętych, historię Płocka i Mazowsza. Z tej ciekawej oferty edukacyjnej skorzysta około 20 placówek oświatowych.

Zywe_lekcje.jpg

„Żywe” lekcje historii w płockim Muzeum Diecezjalnym odbywają się po raz pierwszy. Zaadresowano je do dzieci z przedszkoli i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Mają charakter interaktywnej zabawy, dzięki nim uczestnicy poznają dawne obyczaje i historyczne zabytki Płocka i Mazowsza.

- Najpierw dzieci oglądają spektakl, który przybliża im postać jakiegoś świętego albo historii biblijnej. Dzieci aktywnie w nim współuczestniczą, odpowiadają na pytania czy podpowiadają wątki. Potem są oprowadzane po wystawach muzealnych, gdzie na przykład rozpoznają świętego po atrybutach. Na ekspozycjach również oglądają scenki teatralne, które mają im przybliżyć jakąś sytuację czy osobę, na przykład pojedynek rycerski czy pasy kontuszowe. Zajęcia te poprzez zabawę oswajają dzieci z przestrzenią muzealną - relacjonuje Barbara Piotrowska, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku.

Natomiast Przemysław Jarzyński i Łukasz Jarzyński, aktorzy Teatru Form Wielu, którzy w strojach historycznych prezentują wspomniane scenki dodają, że zazwyczaj korzystają ze scenariusza poglądowego, który ewoluuje, bowiem ich przedstawienia są interaktywne i zakładają udział publiczności.

Ponadto dzieci mogą wziąć udział w konkursie plastycznym, tematycznie związanym z „żywymi” lekcjami historii i zdobyć nagrody rzeczowe.

Do końca maja br. w projekcie weźmie udział około 20 placówek oświatowych z terenu miasta Płocka. Zaplanowano łącznie 33 spotkania edukacyjne. Być może spotkania te będą kontynuowane, w planach są podobne lekcje dla rodziców z dziećmi.

Projekt pod nazwą „Żywe lekcje historii” realizowany jest we współpracy Muzeum Diecezjalnego w Płocku ze Stowarzyszeniem „Człowiek Kultura”, dzięki dofinansowaniu z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

Fotorelacja Gościa Płockiego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę