Żywe lekcje historii w Muzeum Diecezjalnym – od 22 lutego 2022 r.

Rusza projekt edukacyjny „Nasze muzeum jest żywe II”, inicjowany przez Stowarzyszenie Człowiek Kultura wspólnie z Muzeum Diecezjalnym w Płocku. W ramach projektu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą mogły poznać ciekawą historię miasta, w którym żyją: - Dzieci między innymi obejrzą spektakl teatralny o historii Płocka, utrzymany w konwencji teatru cieni. Uczestnictwo w całym projekcie jest bezpłatne – informuje Przemysław Jarzyński ze stowarzyszenia.      

Noc_muzeum_2019.jpg

Ruszyła rekrutacja do projektu „Nasze muzeum jest żywe II”: - Projekt przewiduje organizację żywych lekcji historii w Muzeum Diecezjalnym im. bł. abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku. Składać się na niego będzie: zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, zwiedzanie bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wyreżyserowane scenki przedstawiające pasowanie Bolesława III Krzywoustego przez Władysława I Hermana (w scenkach dzieci biorą aktywny udział), spektakl teatralny utrzymany w konwencji teatru cieni, o tematyce historii Płocka, w wykonaniu Teatru Form Wielu – zapowiada Przemysław Jarzyński ze Stowarzyszenia Człowiek Kultura.

Natomiast Barbara Piotrowska, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku zaznacza, że już poprzednie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział 350 dzieci: - Tym razem jest większy zasięg projektu, mogą w nim uczestniczyć przedszkola i szkoły z całego miasta oraz jego okolic. Dzieci poznają elementy historii Płocka i diecezji, będą miały okazję obejrzeć najważniejsze zabytki Muzeum Diecezjalnego. To elementy tożsamości kulturowej mieszkańców miasta i diecezji – podkreśla historyk.

Żywe lekcje historii w ramach projektu „Nasze muzeum jest żywe II” będą się odbywały od 22 lutego br. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Może wziąć w nim udział 40 grup przedszkolnych (5-6 lat) bądź szkolnych (klary 1-3), z Płocka i okolic. Zapisy są prowadzone pod numerem tel.  515-199-244.  O możliwości skorzystania z tych zajęć zadecyduje kolejność zapisu.

Projekt „Nasze muzeum jest żywe II” sfinansowano ze środków Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, w ramach programu „Rozgrzewamy Polskie Serca”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę