15 VIII Uroczystość Wniebowzięcia NMP Matki Bożej Zielnej

Z uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest związany zwyczaj błogosławienia ziół ułożonych w bukiety. Został on wprowadzony w IX w. i nawiązuje do ogólnie przyjętego przekonania w ich terapeutyczne działanie.

Z uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  jest związany zwyczaj błogosławienia ziół ułożonych w bukiety. Został on wprowadzony w IX w. i nawiązuje do ogólnie przyjętego przekonania w ich terapeutyczne działanie. Na powstanie zwyczaju miały także wpływ praktyki Starego Testamentu: przynoszenia do świątyni pierwocin zbiorów. W Kościele wschodnim w XI w. w święto Zaśnięcia Maryi przynoszono winogrona, jako wyraz wdzięczności za zbiory. W Polsce uroczystość ta wypada na koniec żniw, dlatego w bukietach kwiatów umieszcza się także kłosy zboża. Od tego dnia rozpoczynano także zbieranie leczniczych ziół mających zabezpieczać przed chorobami (stąd Matka Boża Zielna). Wspomina o nich Lechoń w Rymach częstochowskich:   
„O, wy, kwiaty mej młodości, prosto z łąki zioła,
Co na Matkę Boska Zielną znoszą do kościoła,
I stawiają Częstochowskiej  , by podniosła rączkę,
Na firletkę, macierzankę, nad srebrną drżączkę,
Nad rozchodnik i lawendę, nad rutę i miętę,
Bo to wszystko przecież Boże, bo to wszystko święte
Jak stajenka betlejemska z prostym polskim bydłem,
Więc zrównane są te zioła z mirrą i kadzidłem”. 
Błogosławione zioła i plony są symbolem łask, którymi Bóg obdarzył Maryję,  wybierając Ją na matkę swojego Syna. Obyczaj każe przynieść do kościoła wianki, bukiety z ziół i owoców, idąc w tym wypadku za legendą, która opowiada, że z grobu Matki Bożej unosił się ich zapach. Była bowiem najdoskonalszym  owocem stwórczego działania Wszechmogącego na ziemi.
„Często mówi się – pisze J. Smosarski w opracowaniu „Świętowanie doroczne w Polsce” – o tendencji do „zeswojszczenia” sacrum przez kulturę ludową, zapominając, że o wiele istotniejsze jest dążenie do uświęcania w ten sposób świata własnej codzienności”. W religijności polskiej, wiele zaobserwowanych elementów powszedniego życia łączy się z osobami Chrystusa, Matki Boskiej, świętych, albo z ich działalnością. (...) Cały świat dookolny, „wszystkie nasze dzienne sprawy”  kultura ludowa włączała w chrześcijański krąg tego, co święte. Konsekwencje takiego postępowania nie wyczerpały się w sferze folkloru słownego, lecz w sposób istotny determinowały postawy ludzi wobec natury”. 
Dzisiaj na ten aspekt uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należałoby zwrócić szczególną uwagę. Niszczymy świat dany przez Boga, jako środowisko ludzkiego życia. Wniebowzięcie Maryi z ciałem i duszą obrazuje jednoznacznie, że tak jak dziękujemy za dar ciała Matki Chrystusa, z której narodził się Zbawiciel, tak winniśmy dziękować Stwórcy za cały świat z jego pięknem i dobrami służącymi życiu. Niosąc w uroczystość Wniebowzięcia wianki z kwiatów i ziół do pobłogosławienia, dziękujmy za piękno Bożego świata, którego najpiękniejszym kwiatem jest Maryja. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę