22 II Popielec (Mt 6,1-6.16-18)

Środa Popielcowa

Na rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu słowu Pisma Świętego towarzyszy znak – posypanie głów popiołem. Wprowadzająca w ten okres Ewangelia (Mt 6,1-6.16-18), przypomina nie tylko religijne formy pokuty (jałmużna, modlitwa i post), ale przede wszystkim postawę serca, jaka powinna im towarzyszyć. Chodzi więc nie o obrzędowe gesty, ale o przemianę samego siebie przez okazywanie potrzebującym miłości i troski, ponieważ tak czyni Bóg, który kocha nie tylko tych, którzy Go miłują, ale i swoich nieprzyjaciół. Jedni i drudzy obdarzeni są miłością Boga i wezwani, by czynić podobnie. Chodzi o szczere pragnienie dobra bliźniego, bo wszyscy należą do rodziny Bożej: „Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie”. Wprowadzający pokój w życie najbliższych i w życie społeczne będą nazwani „synami Bożymi” Praktykowanie tych trzech uczynków składa się na przemianę myślenia i nawrócenie serca.
Wzywają do tego słowa towarzyszące popielcowemu obrzędowi: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nie chodzi wiec o poprawne postępowanie wynikające z posłuszeństwa. Gdyby Stwórca tego pragnął, nie obdarzyłby ludzi wolną wolą. Chodzi o pójście za Nim z przekonaniem, że to jest najlepsza droga otwierająca przed człowiekiem życie wieczne. Dlatego w czytaniu z Księgi Joela, słychać wołanie: „Nawróćcie się do Mnie z całego serca”, czyli pójdźcie za Mną z miłości. Jezus dopowiada: „Strzeżcie się, aby dobrych uczynków nie spełniać na pokaz” lub motywować ścisłym przestrzeganiem prawa. U ich podstaw powinien leżeć szczery i na wierze oparty związek z Bogiem i z innymi ludźmi. Jałmużna jest sposobem dzielenia się darami Bożymi z innymi uczestnikami wspólnoty ludzkiej, którzy znajdują się w potrzebie. Wspierać w sposób spontaniczny i skromny: niech lewa ręka nie wie, co czyni prawa: „twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi ciebie”. Gdy się modlicie, mówi Jezus: „nie mówcie wielu słów jak poganie. Wydaje się im, że dzięki gadulstwu będą wysłuchani. Nie naśladujcie ich, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie”. Wartość modlitwy zależy od pragnienia spotkania się z Bogiem, nie od ilości wypowiedzianych słów i przeklęczanego czasu.
Krótko mówiąc, jałmużna, post i modlitwa, to sposób oczyszczania życia, to miłosierdzie. Mówiąc o miłosierdziu, trzeba pamiętać, że mówimy o Bogu, gdyż On nim jest.
Wielki Post dzisiaj zaczynany – to czyny, które bardziej niż słowa ukazują, że człowiek żyje w obecności Boga, zgodnie ze słowami wypowiadanymi podczas popielcowego obrzędu.