29 VI Uroczystość św. Piotra i Pawła

Kim jestem dla ciebie?

Jezus przybył z uczniami w rejon Cezarei Filipowej, miasta zbudowanego przez Heroda Filipa II, ok. 2. roku przed narodzeniem Pana. Nad okolicą dominuje szczyt góry Hermon. Stąd blisko do źródeł Jordanu. Dzisiaj miasto zbudowane na cześć Cezara, już nie istnieje...jedynie źródła wypływają nadal z podnóża góry.
Tam Jezus pyta: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
Z dala od tłumów, aby uniknąć ryzyka agitacji mesjanicznej, pyta co sądzą o Nim ludzie? Opinia publiczna jest podzielona, odpowiadają, lecz w sumie zgodna co do tego, że Jezus nie jest zwyczajnym człowiekiem. Jego słowa i czyny świadczą, że jest kimś wyjątkowym.
Także dzisiaj wielu ludzi widzi Jezusa jako kogoś, kto przerasta wszystkich. Nawet najwybitniejsze jednostki nie dorównują Jezusowi w słowach i czynach. Jezus pyta także uczniów i widać, że na ich odpowiedzi najbardziej Mu zależy: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Od nich wymaga czegoś więcej, niż powtórzenia ludzkich opinii. Oczekuje odpowiedzi osobistych: Ty… Janie, Piotrze, Tomaszu … Kim jestem dla ciebie?
To pytanie stawia także każdemu z nas i czeka na osobistą, indywidualną odpowiedź.