8 IX Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny czyli Matki Bożej Siewnej

Początek obchodzonego dziś święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny znajdujemy w Jerozolimie. Apokryfy podawały wiele szczegółów dotyczących dzieciństwa Maryi, podkreślając, że przyszła Ona na świat, jako córka starszych już wiekiem małżonków Joachima i Anny, mieszkających w pobliżu świątyni. Pielgrzymi przybywający w V wieku do świętego miasta nawiedzali kościół Najświętszej Panny „w miejscu Jej narodzenia”. Najprawdopodobniej uroczystość poświęcenia tej świątyni zapoczątkowała obchody ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Obecnie ta bazylika nosi imię św. Anny, a w niej jest czczona figurka Maryi jako małego dziecka. Z Jerozolimy tradycję święta przejął Kościół w Konstantynopolu.

W Kościele Zachodnim święto Narodzenia Maryi występuje po raz pierwszy w kalendarzu liturgicznym biskupa Reims — Sonnancjusza (614-631). Za pochodzącego z Syrii papieża Sergiusza I (687 — 701) święto zostało zaliczone do czterech wielkich uroczystości Maryjnych połączonych z procesją stacyjną. W dniu 8 września wierni Rzymu gromadzili się w kościele św. Adriana, po czym z zapalonymi świecami szli w uroczystej procesji do bazyliki Matki Bożej na Lateranie, gdzie papież sprawował Mszę świętą. Uznawano, że jak jutrzenka zapowiada wschód słońca, tak narodziny Maryi zapowiadały bliskie już przyjście na świat Zbawiciela. Narodziny Maryi nie tylko sprawiły radość będącym już w podeszłym wieku Jej rodzicom, ale niosły także radość ludzkości, gdyż narodzony z Niej Chrystus jedna świat z Bogiem i niesie pokój (por. J 14,27).

W polskiej tradycji ludowej Matka Boża świętowana tego dnia, jest postrzegana jako patronka jesiennych siewów, stąd tytuł „Matki Bożej Siewnej”, gdyż w dniu 8 września błogosławi się ziarno przeznaczone na siew. W modlitwie błogosławieństwa prosimy, aby nasiona wpadłszy w ziemię wydały plon, dając radość siewcy i chleb głodnemu. Aby uprosić dobry urodzaj do ziarna pobłogosławionego w dniu 8 września, dodawano też ziarna z wieńców poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W niektórych stronach Polski rolnicy przed siewem zwilżali dłonie wodą święconą, a pierwszą garść poświęconego zboża wrzucali w rolę w formie znaku krzyża, dodając: „W imię Boskie” (O. Kolberg).

Narodziny Maryi wspominamy z radością, natomiast wspominając niektórych ludzi mówimy: „Lepiej, gdyby ten człowiek się nie narodził”. Dlaczego? Decyduje dobro lub zło wniesione w życie ludzi, w dzieje świata.