Troska o zbawienie dusz

Od ponad roku jestem sędzią diecezjalnym w Sądzie Biskupim Płockim. Podczas studiów z zakresu prawa kanonicznego wielokrotnie mówiono o zadaniach i uprawnieniach sędziego. Jednak podczas jednego ze zjazdu członków Stowarzyszenia Kanonistów Polskich usłyszałem ważne stwierdzenie, które jeszcze bardziej motywuje mnie do tego, aby zadania jakie powierzył mi Kościół wypełniać z największą starannością.

21Pixabay

„Urząd sądowniczy – mówił wówczas oficjał sądu przemyskiego – to służba Ludowi Bożemu dla umocnienia komunii między wiernymi a strukturą Kościoła”. Autor przywołanych słów chcąc jakby doprecyzować swoją myśl dopowiedział: „chodzi o to, aby przywrócić ich wspólnocie Kościoła”.

Rzeczywiście małżonkowie, którzy przychodzą do sądu, aby złożyć skargę powodową czy może jak ktoś woli pozew, robią to w dużej mierze z potrzeby uporządkowania życia sakramentalnego. Zresztą w ostatnim akapicie wspomnianego pozwu widnieje często takie lub podobne uzasadnienie tej prośby: „Bardzo mi zależy na tym, abym mógł zawrzeć ślub kościelny oraz uczestniczyć w życiu sakramentalnym”.

Strony procesowe mimo tego, że przecież obiektywnie trwają we wspólnocie eklezjalnej, mają poczucie, że to uczestnictwo nie jest pełne, chcą zapytać Kościół, do czego przecież mają pełne prawo, czy ich nieudane małżeństwo, które się zakończyło, było ważne w porządku prawa kanonicznego.

Dlatego tak bardzo ważna, choć niestety nie do końca realizowana, jest zachęta papieża Franciszka z Listu apostolskiego motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” o tworzeniu w ramach jednolitego diecezjalnego duszpasterstwa małżeństw dochodzenia duszpasterskiego, które będzie pomocne wszystkim tym, którzy tego potrzebują.

Zrozumiałe jest to, że głównymi zainteresowanymi w procesie spornym, jakim jest proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, są sami małżonkowie, których małżeństwo nie przetrwało. Warto podkreślić, że Kościół który troszczy się o zbawienie wszystkich powierzonych sobie wiernych powinien wychodzić naprzeciw takim ich potrzebom i być żywo zainteresowany wszelką możliwą pomocą, szczególnie w tej materii, gdzie idzie o poszukiwanie prawdy i ostatecznie troskę o ich zabawienie właśnie. Takie stanowisko jest tym bardziej uzasadnione, że Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej „Amoris Laetitia” zachęcał do uczynienia procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa jeszcze bardziej dostępnymi i sprawnymi (por. 244).

Warto na koniec poinformować, że w Sądzie Biskupim Płockim można umówić się na bezpłatną konsultację prawną.