Komisje i rady

Kolegium Konsultorów

Diecezjalna Rada Duszpasterska

Skład:

Członkowie z urzędu:

Członkowie z nominacji:

Członkowie z wyboru:

Przedstawiciele dekanatów:

Rada Ekonomiczna Diecezji Płockiej

Zespół Wsparcia Przy Biskupie Płockim „Ku Uzdrowieniu”

Komisja ds. Muzyki Kościelnej

Diecezjalna Rada Katechetyczna

Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Skład:

Diecezjalna Rada Wydawnicza

Zespół Redakcyjny „Kalendarza Liturgicznego Diecezji Płockiej”

Diecezjalna Rada Kapłańska

Skład:

Członkowie z urzędu:

Członkowie z nominacji:

Członkowie z wyboru:

Młodzieżowa Rada Duszpasterska

Komisja Liturgiczna

Komisja Przedwizytacyjna

Rada Społeczna Przy Biskupie Płockim

Rada Diecezjalnego Funduszu Społecznego

Cenzorzy Kościelni

Zarząd Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanom Diecezji Płockiej