Bożewo, Parafia Pw. Św. Jakuba
ul. Mostowa 2, 09-215 Bożewo
24 276 91 23
bozewo@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:

Parafię w Bożewie (niegdyś w Borzewie) fundował stolnik i starosta płocki Andrzej, a erygował biskup płocki Paweł Giżycki 5 kwietnia 1453 r., wydzielając z macierzystej parafii w Bądkowie, położonej po drugiej stronie rzeki Skrwy. Obecny, murowany kościół powstał prawdopodobnie w II połowie XV w., być może również z fundacji Andrzeja z Borzewa herbu Lubicz, starosty płońskiego i stolnika płockiego. W 1598 r. kościół pw. świętych Andrzeja i Jakuba był wewnątrz odnowiony. Ponieważ nie zachował się dokument konsekracji, biskup sufragan płocki Wojciech Tolibowski herbu Nałęcz ponownie konsekrował go w 1647 r. W głównym ołtarzu znajdowały się wówczas rzeźby św. Anny oraz świętych Andrzeja i Jakuba. Oprócz głównego, były w świątyni dwa boczne ołtarze: Zdjęcie z Krzyża i Najświętszego Sakramentu. Przy ufundowanej przez rodzinę Borzewskich ok. 1630 r. kaplicy św. Anny istniało bractwo św. Anny. Obecny ołtarz w tej kaplicy pochodzi z XVIII w. Kościół remontował ks. Tomasz Franciszek Jurzyński przed 1817 r. Kolejna przebudowa miała miejsce w latach 1910-1912 staraniem ks. Michała Kaczorowskiego, gdy rozebrano starą kruchtę, odsłonięto portal drzwi głównych i przebudowano najstarszą część kościoła, czyli zakrystię. W 1913 r. polichromię wykonał prawdopodobnie Aleksander Szredzki, którą przemalowano w latach 60. XX w.

Świątynia jest gotycka, orientowana, murowana z cegły o układzie mieszanym, częściowo otynkowana, z prezbiterium wyodrębnionym wewnątrz przy pomocy arkady łuku tęczowego. Przy nawie od strony południowej kaplica, przekształcana w XVIII w., zaś od północy zakrystia. Obecne ołtarze pochodzą z XVIII w.; w głównym zachowała się wcześniejsza (XVI w.) rzeźbiona grupa św. Anny Samotrzeciej. Renowację ołtarza przeprowadzono w 2012 r. W kościele zachowały się zabytkowe sprzęty liturgiczne: monstrancja, kielich i 2 cynowe lichtarze (XVIII w.). W 1900 r. Dominik Biernacki z Dobrzynia zbudował sześciogłosowe organy z trakturą mechaniczną.

Gruntowny remont kościoła w latach 1960-1968 przeprowadził ks. Bogusław Skowroński: zmieniono poszycie dachu, położono nowe tynki, odmalowano wnętrze, a w miejsce zlikwidowanego ołtarza bocznego przeniesiono ambonę.

Generalny remont dachu i ścian kościoła przeprowadził ks. Andrzej Feliks Świderski w latach 1999-2000. W kolejnych latach staraniem księdza proboszcza i parafian w prezbiterium i w całym kościele położono posadzkę z płyt marmurowych o renowację różnych elementów wyposażenia wnętrza. W posadzkę pośrodku nawy wmontowano płytę z herbem Lubicz, którym pieczętowała się rodzina Borzewskich, budowniczych i dobrodziejów kościoła. W 2018 r. został wyremontowany chór muzyczny oraz organy.