Grodziec, Parafia Pw. Św. Bartłomieja (Autorstwa Sławomir Milejski - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51117710)
Grodziec 5, 09-150 Czerwińsk
24 231 83 02
grodziec@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:

Parafia powstała na przełomie XIII i XIV w. Pierwsze informacje źródłowe mówiące o funkcjonowaniu parafii pochodzą z 1403 r. Pod koniec XVI w. istniał drewniany kościół z czterema ołtarzami, konsekrowany pw. św. Bartłomieja. Kościół ten był wielokrotnie remontowany i przebudowywany, m.in. ok. 1720 r., gdy naprawiono prezbiterium i zniszczone kaplice boczne. Świątynia spłonęła 30 lipca 1814 r. W 1819 r. wzniesiono tymczasową kaplicę. 

Nowy, również drewniany kościół, wybudowano w 1854 r., staraniem kolatora Jana Jaroszewskiego. Został on poświęcony 6 stycznia 1855 r. przez dziekana zakroczymskiego. W latach 1888-1891 pokryto go blachą. W czasie II wojny światowej kościół był czynny.

Po II wojnie światowej, w latach 1965-1966 został gruntownie wyremontowany. Tak odnowioną świątynię uroczyście poświęcił w 1967 r. biskup sufragan płocki Piotr Dudziec. 

Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na planie prostokąta, prezbiterium wydzielone wewnątrz, z kruchtą i zakrystią po bokach, drewniany chór muzyczny. Dach z dwoma czworobocznymi wieżyczkami na sygnaturkę. 

Ołtarz główny, wybudowany po 1854 r. z użyciem dawniejszych elementów barokowych, z rzeźbami św. Wojciecha i św. Stanisława biskupa; w polu głównym obraz Matki Bożej Śnieżnej z XVII w. w sukience ze srebrnej blachy z połowy XIX w. Ołtarze boczne z figurami: św. Barbary, św. Antoniego, św. Kazimierza królewicza i św. Niewiasty. Chrzcielnica z piaskowca z II połowy XVII w. Ośmiogłosowe organy o trakturze mechanicznej w 1876 r. zbudował Stanisław Przybyłowicz.

W pobliżu kościoła znajduje się kaplica grobowa rodziny Dębskich z XIX w., drewniana, oszalowana dzwonnica z ok. 1850 r. oraz grota Matki Boskiej.

Staraniem ostatnich proboszczów: ks. Mieczysława Słomkowskiego i ks. Piotra Fabrykiewicza oraz parafian przeprowadzono renowację świątyni: odnowiono ołtarze (2000 r.), wykonano chodnik procesyjny (2001 r.), wnętrze wyłożono drewnianą boazerią (2004 r.), odnowiono parkan z cegły (2015 r.), wymieniono pokrycie dachu, odtworzono wieżę i sygnaturki oraz strop świątyni (2017 r.). Wykonane zostały także prace remontowe w plebanii (2016 r.).