Mława, Parafia Pw. Św. Jana Kantego (1)
ul. Graniczna 86, 06-500 Mława
23 654 48 70
mlawa.kanty@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Inicjatywa powstania parafii w Wólce Mławskiej wyszła ze środowiska pracowników Kolei Nadwiślańskich, których popierał ks. Antoni Wołyński, proboszcz i dziekan mławski. 25 sierpnia 1910 r. ustanowiono Komitet Budowy Kościoła na Wólce; przewodniczącym komitetu wykonawczego został wybrany Adam Zawistowski. W lutym 1911 r. uzyskano formalną zgodę na budowę kościoła. Przeznaczony do objęcia parafii ks. Bronisław Płosajkiewicz wkrótce po otrzymaniu nominacji rozchorował się, wobec czego 14 stycznia 1912 r. oddelegowanym do nowoutworzonej filii parafii mławskiej w Wólce został mianowany ks. Ignacy Krajewski. 28 stycznia 1912 r. odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy pw. Przemienienia Pańskiego, którego dokonał ks. Ludwik Sokolik, dziekan mławski. W tym samym roku staraniem naczelnika powiatu barona Theodora von Klopmanna i burmistrza Mławy Antoniego Moszczyńskiego założono na Wólce cmentarz grzebalny. Od 6 grudnia 1914 r. ks. Ignacy Krajewski zaczął określać siebie rządcą parafii, choć nie posiadał jeszcze nominacji proboszczowskiej. Na podstawie zapisów z Kroniki parafialnej można stwierdzić, że pełne prawa parafialne Mława Wólka otrzymała w 1916 r. od bp Antoniego Juliana Nowowiejskiego, który w tym czasie reorganizował podział administracyjny diecezji płockiej. Być może również wówczas patronem parafii ustanowiono św. Jana Kantego, choć przez wiele lat za wezwanie parafii uważano Przemienienie Pańskie.

Materiały potrzebne do budowy kościoła zaczęto gromadzić jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Rozgrabili je jednak Niemcy do budowy szosy na odcinku Mława-Iłowo. 15 sierpnia 1924 r. powołano Komitet Budowy Kościoła w Wólce, z przewodniczącym ks. Ignacym Krajewskim. Plan kościoła opracował Stefan Szyller z Warszawy. Miała to być obszerna budowla z wieżą wysokości 50 m, siedmioma kaplicami i dziewięcioma ołtarzami, na ok. 2000 osób. Przed II wojną światową wzniesiono mury kościoła, jednak w maju 1941 r., decyzją niemieckich nazistowskich władz okupacyjnych rozpoczęto rozbiórkę kościoła, z którego cegieł zbudowano dziewięć bloków mieszkalnych przy ul. Słowackiego w Mławie.

Po wojnie zbudowano drewnianą, tymczasową kaplicę. Po uzyskaniu pozwolenia władz komunistycznych na budowę rozpoczęto ją dopiero 1 czerwca 1974 r., według projektu Stanisława Marzyńskiego. Jest to świątynia w stylu namiotowym, zbudowana staraniem ks. Mariana Czapli i parafian. Konsekrował ją biskup płocki Bogdan Marian Sikorski 8 października 1978 r. Wystrój i wyposażenie zostały dopełnione w czasie duszpasterzowania ks. Michała Jerzego Woi. Kontynuował to ks. Jan Stanisław Cegłowski, którego staraniem przygotowano i wyposażono kaplicę zimową w świątyni.