Nowy Dwór Mazowiecki, Parafia Pw. Św. Maksymiliana Kolbego
ul. Stefana Czarnieckiego 13, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
519 857 538
nowydwormazowiecki.maksymilian@diecezjaplocka.pl
www.parafiamodlin.pl
Udostępnij:

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1426 r. i znajduje się w tzw. Księdze Sądowej Zakroczymskiej. W 1835 r. na dziedzińcu koszar w Modlinie-Twierdzy postawiono cerkiew. W okresie międzywojennym zamieniono ją na Kościół Garnizonowy, który w 1939 r. częściowo zbombardowano a po II wojnie światowej rozebrano. 

Na przełomie lata i jesieni 1980 r. prowadzono rozbiórkę poniemieckich drewnianych budynków położonych na posesji Seminarium Duchownego w Płocku. Zostały one przywiezione i zestawione na tymczasową kaplicę, plebanię i sale katechetyczne, które służyły parafii do 1995 r. 24 kwietnia 1980 r. władze komunistyczne wyraziły zgodę na budowę kościoła w Modlinie. Parafię pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Modlinie wyłoniono z parafii św. Anny w Pomiechowie. Biskup płocki Bogdan Marian Sikorski dekretem z 2 lutego 1981 r. erygował parafię i mianował ks. Edwarda Packa jej pierwszym proboszczem

25 maja 1982 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła pw. NMP Królowej Polski oraz obiektów towarzyszących według projektu mgr inż. Michała Trzebuchowskiego z Warszawy., staraniem ks. Edwarda Packa i parafian. 1 września 1990 r. oddano do użytku plebanię, którą poświęcił biskup płocki Zygmunt Kamiński. 25 listopada 1995 r. odprawiono pierwszą Mszę św. w nowym kościele, a na zakończenie peregrynacji obrazu Miłosierdzia Bożego 3 grudnia 1995 r. biskup płocki Zygmunt Kamiński poświęcił nowy kościół. Prace wykończeniowe były prowadzone m.in. dzięki zaangażowaniu jednostek wojskowych z Modlina-Twierdzy. 19 września 1996 r. w parafii odbyło się nawiedzenie figury Matki Boskiej Fatimskiej. 27 kwietnia 1997 r. przez biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego został konsekrowany nowy ołtarz kamienny. 23 listopada 1996 r. Z okazji Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa ufundowano osiem witraży, wykonane w 2000 r. w pracowni A. Górskiego i A. Kałuckiego z Torunia. Projekt wnętrza kościoła parafialnego wykonał ks. Romuald Rudziński.

Nowo założony cmentarz parafialnym poświęcił biskup sufragan płocki Roman Adam Marcinkowski 22 kwietnia 2001 r. W tym samy roku została ułożona marmurowa posadzka w prezbiterium, zaś w 2002 r. w pozostałej części kościoła. W 2001 r. ufundowano cztery dębowe konfesjonały, wykonane w pracowni Z. Stawickiego z Płocka. Kościół został konsekrowany 12 marca 2006 r. przez biskupa płockiego Stanisława Wojciecha Wielgusa.

W latach 2014-2017, staraniem ks. Andrzeja Redmera i parafian, wykonano schody granitowe przed wejściem do kościoła, zakupiono żyrandole, ogrzewanie podławkowe, organy elektroniczne, dokończono posadzkę na chórze oraz pomalowano dach na kościele i plebanii.