Orszymowo, Parafia Pw. Św. Floriana
Orszymowo 50, 09-460 Mała Wieś
24 231 42 78
orszymowo@diecezjaplocka.pl
www.parafia-orszymowo.webd.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Wieś Orszymowo wzmiankowana jest już w 1254 r. jako własność Damiana, podkomorzego książęcego. Własność książęca, a od 1526 r. królewska. Niektórzy badacze uważają, że na wzgórzu, gdzie obecnie stoi kościół, znajdował się zamek książęcy.

Parafia powstała prawdopodobnie w II połowie XIII w., choć kościół wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1316 r. Następny kościół powstał ok. 1495 r., staraniem ks. Jakuba z Kośmina, a kolejny w 1715 r. Konsekrowany był w 1739 r. przez bpa Marcina Załuskiego. W 1799 r. świątynia spłonęła. Po pożarze do 1825 r. nabożeństwa odbywały się w prowizorycznej drewnianej kaplicy. W latach 1825-1828 wybudowano nowy kościół, murowany z fundacji Floriana Lasockiego, sędziego pokoju ziemi wyszogrodzkiej, staraniem ks. Piotr Strzegowski. W 1877 r. dobudowano fronton kościoła z wieżą, a w 1910 r. ks. Marceli Przedpełski powiększył kościół o dwie boczne kaplice i prezbiterium. Po II wojnie światowej, w 1962 r. przeprowadzono gruntowny remont świątyni. W latach 1962-1963 malowidła ścienne wykonał Władysław Drapiewski. Ołtarz główny w 1911 r. wykonał Piotr Misiewicz z Mławy; w polu głównym ma obrazy: Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem, malowany przez Teodora Baltazara Stachowicza w 1857 r., zaś na zasuwie św. Floriana, z ok. 1930 r., namalowany przez Aleksandrę Jasińską-Nowicką. Dwa ołtarze boczne neobarokowe z pracowni Antoniego Szulca z Poznania: św. Stanisława Kostki i św. Barbary (obrazy sygnowane L.D. 1958). Ambona żeliwna z 1862 r., kropielnica granitowa gotycka. Plebania murowana z 1913 r. według projektu Bolesława Zienkiewicza z Płocka. 26 czerwca 1898 r. ks. Władysław Maurycy Leonowicz poświęcił nowy cmentarz grzebalny, założony w 1837 r. W 1969 r. w fabryce Fabiana Jarzymowskiego wykonano dwudziestogłosowe organy o trakturze pneumatycznej.

W 1984 r. z parafii Orszymowo zostały wyłączone wsie: Mała Wieś, Brody Małe, Brody Duże, Niździn, Perki, Ściborowo, Węgrzynowo i przyłączone do nowo powstałej parafii pw. bł. Jadwigi Królowej w Małej Wsi. W latach 1988-1991 została wybudowana kaplica pw. Miłosierdzia Bożego w Dzierżanowie. Dn 15 czerwca 1991 r. poświęcił ją biskup pomocniczy Roman Adam Marcinkowski

Staraniem ks. Grzegorza Jendrzejewskiego i parafian w ostatnich latach wokół kościoła wykonano dwadzieścia kapliczek różańcowych, pobudowano kruchtę przy kaplicy w Dzierżanowie, a także powiększono cmentarz parafialny. Ponadto została poddana renowacji polichromia we wnętrzu świątyni w Orszymowie i pomalowano dzwonnicę z ok. 1800 r.