Przasnysz, Parafia Pw. Chrystusa Zbawiciela
al. Jana Pawła II 10, 06-300 Przasnysz
29 752 39 93
przasnysz.zbawiciel@diecezjaplocka.pl
www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl
Udostępnij:

Dekretem biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego z dn. 15 sierpnia 1998 r. została erygowana nowa parafia pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu; dekret wszedł w życie dn. 17 sierpnia 1998 r. Teren parafii został wydzielony z parafii farnej pw. św. Wojciecha w Przasnyszu. Organizatorem życia parafialnego i pierwszym proboszczem został ks. Romuald Ciesielski. 16 września 1998 r. została zakupiona ziemia pod budowę świątyni i budynki parafialne, a 4 października tegoż roku został poświęcony krzyż i plac pod budowę. Pod koniec kwietnia 1999 r. zostały rozpoczęte prace budowlane. 

9 kwietnia 2000 r., podczas wizytacji parafii, biskup płocki Stanisław Wojciech Wielgus dokonał poświęcenia świątyni. Od tego czasu trwały dalsze prace wykończeniowe w świątyni i w budynku parafialnym. We wrześniu 2001 roku biskup płocki Stanisław Wojciech Wielgus poświęcił budynek parafialny. Od tego czasu trwały dalsze prace wyposażenia i upiększenia świątyni, budynku parafialnego i całego terenu.