Kalendarz wydarzeń

878. rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Płocku

Msza św. SNE

Płock, Bazylika Katedralna; Ciechanów, Fara, godz. 19.00

Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich

Płock, ul. Sienkiewicza 54, Centrum Charytatywno-Opiekuńcze im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego Caritas DP

Kurs Jezus w 4 Ewangeliach

10- 13 listopada, Płock

Narodowe Święto Niepodległości, 104. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, Płock – Katedra

Pielgrzymka osób bezdomnych na Jasną Górę organizowana przez Caritas

Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym

Światowy Dzień Ubogich

Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Jeździeckich

Sońsk, par. św. Wita, Modesta i Krescencji

Peregrynacja relikwii bł. Carlo Acutisa 18-20 listopada 2022

Program Peregrynacji Relikwii Błogosławionego Karola Acutisa

18 – 20 listopada 2022 r.

Piątek, 18 listopada  Płock

13:00 Szkoły Katolickie w Płocku: czuwanie uczniów

19:00 Parafia św. Jadwigi w Płocku: czuwanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz formującej się w ruchach i wspólnotach

20:00 WSD w Płocku: czuwanie kleryków i uczestników rekolekcji powołaniowych

Sobota, 19 listopada  Gostynin - Płońsk - Przasnysz

10:00 Parafia Miłosierdzia Bożego w Gostyninie: czuwanie młodzieży i dzieci przygotowujących się do sakramentów świętych

14:00 Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku: XXXVII Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym (przewodniczy Biskup Piotr Libera)

18:00 Parafia św. Wojciecha w Przasnyszu: modlitwa wspólnoty parafialnej

Niedziela, 20 listopada  Mława - Ciechanów

07:00 Parafia Świętej Rodziny w Mławie: modlitwa wspólnoty parafialnej

12:00 Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie: modlitwa wspólnoty parafialnej

18:00 Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie: Msza św. połączona z czuwaniem modlitewnym dla młodzieży z obydwu dekanatów Ciechanowa (przewodniczy Biskup Szymon Stułkowski)

ks. Krzysztof Ruciński
diecezjalny duszpasterz młodzieży

Biskup Piotr Libera, Biskup Szymon Stułkowski

Diecezjalne spotkanie scholi, zespołów i chórów z okazji wspomnienia św. Cecylii

Msza św. dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta

Płock, ul. Stary Rynek 14/18, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 11.00

Sympozjum naukowe Akcji Katolickiej

Święto patronalne Akcji Katolickiej

Światowy dzień pamięci o ofiarach wypadków drogowych

Uroczystość Chrystusa Króla

Lectio Divina

Płock, Bazylika Katedralna, godz. 18.45

Adwentowe zamyślenia dla Rolników

Rypin, par. św. Stanisława Kostki

Wieczór uwielbienia SNE

Płock, Bazylika Katedralna; Ciechanów, Fara; Raciąż, godz. 18.30

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę