Biskup pomocniczy Mirosław Milewski

POBIERZ HERB BISKUPA MIROSŁAWA MILEWSKIEGO

Biskup pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i 14 czerwca 1997 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zakroczymiu.

W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone w 2004 roku uzyskaniem doktoratu z socjologii. Pracę zatytułowaną „Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS” napisał pod kierunkiem ks. prof. Janusza Mariańskiego. W czasie studiów był kapelanem sióstr karmelitanek klauzurowych w Dysie koło Lublina.

Po powrocie ze studiów, w 2004 roku, pracował w Kurii Diecezjalnej a następnie w roku 2005 podjął pracę wykładowcy i wychowawcy w płockim seminarium duchownym. W tamtym czasie przez dwa lata pełnił funkcję prefekta ds. wychowawczych. W seminarium do dnia dzisiejszego jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej. W latach 2007-2008 był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego. Przez kilka lat był także wykładowcą socjologii i katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i recenzji.

W roku 2008 biskup płocki Piotr Libera powierzył księdzu Milewskiemu obowiązki kanclerza Kurii, a w 2009 mianował go wikariuszem generalnym diecezji płockiej. Został wtedy również mianowany członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. W roku 2012 Ojciec Święty Benedykt XVI odznaczył ks. Milewskiego godnością Kapelana Jego Świątobliwości (prałata).

Ojciec Święty Franciszek mianował go 23 stycznia 2016 r. Biskupem Pomocniczym diecezji płockiej i przydzielił stolicę tytularną Villanova. Sakrę biskupią przyjął 27 lutego 2016 r. w katedrze płockiej z rąk biskupa płockiego Piotra Libery. Współkonsekratorami byli metropolita warszawski Kardynał Kazimierz Nycz i nuncjusz apostolski w Polsce Celestino Migliore. 

Dewizą biskupią biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa Nolite timere (Nie lękajcie się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17,7. Jest wikariuszem generalnym, moderatorem Kurii Diecezjalnej Płockiej i prepozytem Kapituły Katedralnej Płockiej. 

Św. Łukasza – patrona Służby Zdrowia Ciechanów, 18 października 2016 r.

W zakończeniu Listu do Kolosan św. Paweł mówi o „Łukaszu, umiłowanym lekarzu”, natomiast w krótkim piśmie Pawłowym do Filemona jest on określony jako współpracownik apostoła, który wyznaje – co przed chwilą słyszeliśmy we fragmencie Drugiego Listu do Tymoteusza – że ma u swego boku tylko Łukasza jako wiernego przyjaciela. Jestem przekonany, że te dwa Łukaszowe rysy: miłość do powołania lekarskiego i przyjaźń to szczególne drogowskazy dla nas, zgromadzonych w tym ciechanowskim szpitalu, by świętować wspólnie dzień Służby Zdrowia. Pozwólcie, że na ich podstawie skieruję do Was kilka myśli. czytaj więcej

Święto św. Łukasza – Patrona Służby Zdrowia Płock – Winiary, 17 października 2016 r.

Zgromadziliśmy się w kaplicy szpitala na Winiarach, której patronuje św. Ojciec Pio, aby modlić się wspólnie w intencji wszystkich pracowników Służby Zdrowia w dniu święta patronalnego, a także ich podopiecznych. Są w tym gronie kapelani szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej czy kapłani związani z duszpasterstwem Służby Zdrowia. Jest z nami pan dyrektor płockiej placówki oraz przedstawiciele innych ośrodków zajmujących się leczeniem, są pielęgniarki, są lekarze, a wreszcie ci, którym oni wszyscy służą – osoby chore, potrzebujące leczenia, opieki medycznej, ale też opieki duchowej. Wszystkich Was, moi drodzy, serdecznie pozdrawiam i cieszę się z tego spotkania oraz wspólnej modlitwy.  czytaj więcej

50. rocznica konsekracji kościoła parafialnego Gąbin, 16 października 2016 r. (XXIX niedz. zwykła C)

Pół wieku temu kolejny kościół parafialny w Gąbinie – mieście położonym jak Rzym na kilku wzgórzach, zbudowano właśnie w tym miejscu – na niewielkim, ale jednak wzgórzu: żeby dobrze było go widać go z daleka, żeby łatwo było do niego trafić, żeby był jak „miasto na górze”. Bo świątynia parafialna, to jest swego rodzaju miasto na górze – miasto Boga, miejsce Jego przebywania, miejsce adoracji Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, miejsce poza czasem i przestrzenią,  prowadzące do wieczności. Na szczycie góry stał przecież biblijny Mojżesz, i trzymał ręce wzniesione wysoko do góry, a wtedy Amalekici nie mieli szans w walce z Izraelitami (Wj,17,8-13). Bo stanie na górze daje moc i siłę, i sprawia, że rzeczy po ludzku niemożliwe stają się realne, rzeczywiste.  czytaj więcej

Par. św. Marcina w Gostyninie –1050 r. chrztu Polski Gostynin, 2 października 2016 r.

Na początku chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie do Waszego Miasta i Waszej Parafii na wspólne obchody, tak ważnej dla naszej ojczyzny, rocznicy 1050 – lecia chrztu Polski. Cieszę się, że możemy wspólnie dziękować Bogu za to wydarzenie sprzed wielu lat…

Znamy dobrze tę chwalebną przeszłość.Książe Mieszko I przyjął bowiem chrzest w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku. Choć od tego pamiętnego dnia upłynęło 1050 lat, wciąż jest to najważniejszy dzień w całej historii naszego narodu. Nie BYŁ, lecz JEST, ponieważ właśnie wtedy określona została przyszłość naszej polskiej ziemi.Przez chrzest w progi domów naszych przodków weszło chrześcijaństwo, które do dziś kształtuje obraz naszej ojczyzny.

Do Polski przybyli misjonarze przynosząc ze sobą dorobek kultury europejskiej. Zostaliśmy włączeni w orbitę intelektualnej tradycji filozofii greckiej, prawnej kultury rzymskiej i religijnej tradycji judeochrześcijańskiej. Dzięki łacinie stanęły otworem wrota do nauki, do europejskiego dziedzictwa intelektualnego. 

czytaj więcej

50-lecie Karmelu w Dysie-Lublinie Dys, 1 października 2016 r., wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W Godzinie Miłosierdzia, w godzinie śmierci Pana Jezusa, o trzeciej po południu, rozpoczęliśmy Mszę świętą. To wielka łaska dla nas. Stajemy pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. Celebrujemy ją z sercem skruszonym, ale też pełnym wdzięczności. Celebrujemy ją jednocześnie z wielkim wzruszeniem i uwielbieniem Boga „za wielkie rzeczy, które nam uczynił”.Jesteśmy tu we wspólnocie ludzi sobie bardzo bliskich poprzez wiarę i jednocześnie łączące nas więzi duchowej przyjaźni i braterstwa sakramentalnego.  czytaj więcej

Odpust ku czci św. Michała w Kolegiacie Płockiej Płock, 29 września 2016 r.

Zgromadziliśmy się, by uroczyście świętować odpust ku czci św. Michała Archanioła. Dziękuję za to miłe zaproszenie i wspólną modlitwę. Nasza obecność tutaj jest spojrzeniem w historię chrześcijaństwa naszego grodu, w którym obok Kapituły Katedralnej, istniejącej niemal od zarania dziejów diecezji płockiejutworzonojuż w XII w. Kapitułę Kolegiacką. W roku 1050. rocznicy chrztu Polski możemy więc zaczerpnąć z bogactwa przeszłości, ale też poczuć dumę, że historia naszej małej ojczyzny, książęcego Płocka, od niemal tysiąclecia przesiąknięta jest dziedzictwem wiary i wierności Kościołowi. czytaj więcej

Płońska Akademia ABC Chrześcijaństwa Płońsk, dnia 28 września 2016 r.

Opatrznościowo składa się, że 28 września Kościół obchodzi wspomnienie św. Wacława. Święty ten żył w X wieku, był czeskim księciem z możnego, królewskiego rodu Przemyślidów. Chrześcijańskie wychowanie małemu Wacławowi przekazała babcia Ludmiła, późniejsza święta Kościoła katolickiego. Możemy się domyślać, że nauczyła go modlitwy „Ojcze nasz”, klękała z nim do wieczornego pacierza, prowadziła do kościoła, uczyła szacunku i miłości do bliźnich – to przecież przekazują nam nasze kochane babcie. czytaj więcej

Wizytacja – 40. lat parafii św. Stanisława Kostki Ostrowite, 25 września 2016 r.(XXVI niedz. zwykła C)

Ad multos annos! Cieszę się bardzo, że mogę być ze wspólnotą parafii Ostrowite w dniu tego jej ważnego jubileuszu. Świętujecie bowiem 40 lat istnienia swojej parafii, parafii, która ma zacnego i godnego patrona - św. Stanisława Kostkę, rodem z Rostkowa w diecezji płockiej. Trwacie w tym miejscu już 40 lat, choć przeciwności nie brakuje i nie wynikają one bynajmniej z braku Waszej troski o wspólnotę parafialną, ale z czynników zewnętrznych, a jak wiadomo – trudno wygrać z naturą czy zjawiskami geologicznymi. Wbrew przeszkodom trwacie więc, a Wasza wiara i oddanie Bogu dają mocne przekonanie, że przed Wami kolejne jubileusze.  czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach katolickich Sikórz, 22 września 2016 r.(czw. XXV tydzień zwykły:Koh 1, 2-11; Ps 90; Łk 9, 7-9)

W tym roku mija sto lat, od kiedy rozpoczęła się piękna, bogata, a w pewnych momentach także trudna historia Niższego Seminarium Duchownego w Płocku, którego tradycje przejęliście i kontynuujecie w Waszych szkołach katolickich w Sikorzu. Dnia 27 września 1916 r. (za 5 dni minie sto lat), został poświęcony i oddany do użytku nowy gmach z piękną kaplicą i salami wykładowymi w książęcym mieście Płocku. W nowych, okazałych murach znalazło miejsce Liceum św. Stanisława Kostki.  czytaj więcej

Wprowadzenie relikwii św. s. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki Gójsk – 4 września 2016 r.

Wprowadziliśmy uroczyście do wspólnoty parafii św. Mikołaja w Gójsku relikwie dwóch świętych osób: siostry zakonnej i księdza, św. Faustyny Kowalskiej i bł. ks. Michała Sopoćki. To już kolejne relikwie w tej wspólnocie parafialnej. Dziękuję Księdzu Proboszczowi za to, że mogę w tym ważnym, historycznym wydarzeniu uczestniczyć i że razem z wami mogę się przy nich modlić.   czytaj więcej

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Płock – Fara, 3 września 2016 r.

Wrzesień jest takim miesiącem w roku, w którym trzeba wziąć się w garść: skończył się tradycyjny czas wakacji i urlopów, uczniowie wracają do szkoły, nauczyciele i katecheci do pracy, wszyscy do swoich stałych obowiązków [tylko studenci mogą jeszcze trochę odpocząć…].

Ale wrzesień ma też inny wymiar, a to nasze dzisiejsze spotkanie jest tego wyrazem – to czas podsumowań, czas umacniania więzi, czas budowania wspólnoty. To dlatego gromadzimy się w gościnnych murach kolegiaty św. Bartłomieja na Diecezjalnym Dniiu Wspólnoty. Cieszymy się obecnością siebie nawzajem: kapłanów, sióstr zakonnych, oazowiczów, członków Domowego Kościoła, przyjaciół i sympatyków. 

czytaj więcej

Uroczystość Wniebowzięcia NMP 2016

Sierpień to „polski” miesiąc, pachnący świeżo zebraną pszenicą, kwiatami, owocami i warzywami naszych sadów, których pierwociny przynieśliśmy dziś do pobłogosławienia. To miesiącnaznaczony także smakiem wolności. Ta wolność ma jednak tak różne wymiary. Rolnik ma już wolne od żniw – przysłowie głosi: Na Wniebowzięcie pokończone żęcie. Uczniowie i studenci mają wolne od szkoły. Wielu ma wolne od pracy, spędzając urlopy w gronie rodziny i przyjaciół. czytaj więcej

Homilia, Kraków ŚDM, czwartek 28 lipca

Od kilku miesięcy po Internecie, po Facebooku krąży mem z takimi słowami: „Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść i stań na nogi. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała”. To właśnie próbuje nam cały czas powiedzieć Pan Bóg: cokolwiek było w Twoim życiu, cokolwiek się wydarzyło z Twojej winy lub bez Twojego udziału – możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała! Każdy z nas chce być szczęśliwy! Jak być szczęśliwym, co to znaczy być szczęśliwym, uświadamia nam dzisiejsze Słowo Boże.  czytaj więcej

Pozwolić się dotknąć miłosierdziu Chrystusa - katecheza na ŚDM

Temat na dziś:Pozwolić się dotknąć miłosierdziu Chrystusa. Katecheza, w której postaram się bardzo prosto, krótko i obrazowoprzybliżyć wam ten niesamowicie ciekawy temat. Tak wiele bodźców do nas dociera. Poprzez nasze ciało, nasze dłonie, naszą głowę, zmysły, serce odczuwamy całą masę różnych rzeczy, uczuć, emocji. Gdy ktoś się zakocha czuje się miłość drugiej osoby. Gdy ktoś np. choruje odczuwa ból, jakiś dyskomfort swojego organizmu. Gdy ktoś jest wzburzony na jakąś sytuację odczuwa złość etc.  czytaj więcej

Homilia, Kraków ŚDM, środa 27 lipca

Jakże mocno poruszają nasze serca słowa Jezusa, który powiedział do „kobiety, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie”: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».To są słowa ukojenia dla naszych, jakże często, obolałych serc, zatroskanych, pełnych niepokoju i różnych lęków.

Spotkałem kiedyś pewną dziewczynę, której ojciec był alkoholikiem. Miała trudne dzieciństwo, awantury, niepokój, wstyd przed rówieśnikami. Kiedy dorastała znienawidziła swojego ojca. Długo rozmawialiśmy i widziałem jak bardzo trudno było jej wybaczyć ojcu. To ludzka reakcja. Wybaczyć, zwłaszcza wielkie krzywdy jest bardzo trudno. To możliwe, ale także trudne.

Św. Jan Paweł II – po zamachu na swoje życie jedzie do więzienia do swojego niedoszłego oprawcy, żeby mu wybaczyć, okazać miłosierdzie. Na pewno on także zmagał się ze sobą, by przebaczyć komuś, kto chciał go zabić. Przebacza bez żadnych warunków! Może widzieliście kiedyś to niesamowite zdjęcie siedzących w celi więziennej Jana Pawła II i Ali Agcy. 

czytaj więcej