Pigułka jest, ojca nie ma

Polska kobieta idzie do polskiej apteki po pigułkę „EllaOne”, dla jednych wczesnoporonną, dla drugich antykoncepcyjną. Rząd zdecydował, że będzie ją mogła kupić bez recepty. To oczywiście bardzo dobra decyzja dla koncernów farmaceutycznych, znacznie mniej dobra dla tej kobiety, ale ona na razie nie chce o skutkach zażycia tego „leku” myśleć. A co w tym czasie porabia mężczyzna, który był z tą kobietą trochę wcześniej? Czy stoi obok w aptece?

Fot._do_bloga_31.jpg

Polska kobieta idzie do polskiej apteki po pigułkę „EllaOne”, dla jednych wczesnoporonną, dla drugich antykoncepcyjną. Rząd zdecydował, że będzie ją mogła kupić bez recepty. To oczywiście bardzo dobra decyzja dla koncernów farmaceutycznych, znacznie mniej dobra dla tej kobiety, ale ona na razie nie chce o skutkach zażycia tego „leku” myśleć. A co w tym czasie porabia mężczyzna, który był z tą kobietą trochę wcześniej?  Czy stoi obok w aptece?

Sprawa ta stała się przedmiotem mojej refleksji już parę ładnych lat temu. Jako praktykująca katoliczka, uczestnicząca w coniedzielnych Mszach św., wysłuchałam niejednego kazania o tym, jakim złem jest aborcja. Zgadzałam się z nimi w pełni: kobieta nie może mówić, że jej brzuch należy tylko do niej, życia trzeba bronić, ono jest darem Boga, od poczęcia do naturalnej śmierci do Boga należy.

Tylko o jednym nie mówili kapłani: o odpowiedzialności mężczyzn za poczęte życie, zupełnie jakby ono poczynało się przez pączkowanie. O tym, że niejednej kobiecie nawet cień myśli o aborcji nie powstałby w głowie, gdyby mogła liczyć na wsparcie swojego mężczyzny. Słynny tekst „zrób coś z tym” (oczywiście chodzi o poczęte życie), pochodzący z filmów i z życia, mówi sam za sobie. Wielu mężczyzn (nie wszyscy!), nie planujących ojcostwa, pozostawia kobietę w takiej sytuacji samą sobie.    

Kiedy kilka lat temu poruszyłam tę sprawę podczas rozmowy w pewnym intelektualnym gronie, po moich słowach zaległo milczenie, a potem nastąpiła zmiana tematu. Otóż to, reszta jest milczeniem, jak napisał Szekspir. Najlepiej udawać, że tematu nie ma, bo jest jakby niewygodny.

Od kilku tygodni środowiska i media katolickie grzmią o tym, jak wielkie spustoszenie w organizmie kobiety sieje pigułka „dzień po”. I oczywiście mają rację. Zespół Episkopatu ds. Bioetycznych wypowiedział się jednoznacznie: „Zespół z niepokojem podkreśla, że stosowanie tzw. antykoncepcji doraźnej otwiera drzwi do istotnej zmiany kulturowej postaw i relacji międzyludzkich: propaguje swobodę seksualną i brak odpowiedzialności za podejmowanie relacji intymnych, banalizuje seksualność człowieka, niszczy ideał wyłączności relacji między kobietą i mężczyzną oraz pozwala na uwolnienie się od odpowiedzialności za drugiego człowieka”.

I dalej: „W perspektywie zasad życia chrześcijańskiego, stosowanie przez konkretną osobę tzw. antykoncepcji doraźnej skutkuje zaciągnięciem przez nią poważnej winy moralnej w postaci grzechu ciężkiego”.

Rozumiem, że z tego grzechu będzie musiał spowiadać się także mężczyzna? Ha! Czy oni w ogóle spowiadają się z grzechu aborcji, który popełniły ich kobiety? Nie wiem i nigdy się nie dowiem, ale wiem, że stowarzyszenia, ruchy, organizacje, fundacje nie chcą wypowiadać się publicznie na temat współodpowiedzialności mężczyzn za aborcję, antykoncepcję i pigułkę wczesnoporonną. To taki wygodny temat tabu.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę