Jestem trochę zdziwiona - 4 czerwca 1989 roku w moim pamiętniku nie napisałam ani słowa o pierwszych „wolnych” wyborach. Ale przecież na nich byłam, zawsze chodzę na wybory, mój śp. tata mnie tego nauczył. Wtedy najwyraźniej byłam jeszcze za młoda czy też byłam dość daleko od myślenia o polityce, zbliżającym się transformacyjnym przewrocie czy zbliżającej się nowej rzeczywistości.

Jestem trochę zdziwiona - 4 czerwca 1989 roku w moim pamiętniku nie napisałam ani słowa o pierwszych „wolnych” wyborach. Ale przecież na nich byłam, zawsze chodzę na wybory, mój śp. tata mnie tego nauczył. Wtedy najwyraźniej byłam jeszcze za młoda czy też byłam dość daleko od myślenia o polityce, zbliżającym się transformacyjnym przewrocie, nowej rzeczywistości.

Solidarnosc 

Z moim pokoleniem los obszedł się łagodniej niż z poprzednimi - w dorosłość wchodziliśmy w roku rozpoczęcia przemian. Nie bardzo zdawaliśmy sobie sprawę, że dostanie paszportu graniczy z cudem, dolary kupuje się u cinkciarza, a najfajniejsze ciuchy są tylko w Peweksie.

Dziś (4 czerwca) w Płocku w kinie NowePrzedwiośnie emisja filmu „Przesłuchanie” Bugajskiego. Ma już swoje lata, dojrzał. Pamiętam, że po obejrzeniu go wiele lat temu byłam wstrząśnięta - a taka była przecież PRL-owska rzeczywistość! Tymczasem dziś „pogrobowcy” minionego systemu w łezką w oku wspominają, że nie było tak źle, bo wszyscy mieli pracę i ludzi stać było na mieszkania. Czyli co, cała ta walka o wolność i niezgoda na PRL były niepotrzebne? Przedkładanie komunistycznego ciepełka nad poczucie wolności i sprawiedliwości, to jawny konformizm. 

Polacy żyli w fatalnej, dziejowej rzeczywistości. A tak nie musiało być. Biskup Piotr Libera w niedawno głoszonej homilii odniósł się do tzw. dziejowej konieczności. Przez ostatnie dziesięciolecia nikt nie musiał zakłamywać historii, drwić z powstańców warszawskich, kamienować pułkownika Kuklińskiego, unikać mówienia o bohaterstwie żołnierzy Polski podziemnej, strzelać do robotników, mordować księży zaangażowanych w ruch wolnościowy.  

Obchodzone w tych dniach ćwierćwiecze wspomnianych wyborów odbieram z mieszanymi uczuciami. Część narodu wciąż prawdy o przeszłości nie przyjęła do siebie, nie doświadczyła trosk i utrapień, nie chce wiedzieć, że inni ich doświadczyli. Co my właściwie fetujemy: pierwszą, nikłą nadzieję na normalność sprzed 25 lat czy przyjazd prezydenta USA? Lata mijają, a jednak wciąż należy się starać „żeby Polska była Polską”.     

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę