Siostra Cristina i stereotypy

Ten występ z pewnością jest już w annałach historii muzyki. Urszulanka Cristina, rodem z Sycylii, ogniokrwista zakonnica, wprawiła w osłupienie najpierw jurorów w Voice of Italy, a potem resztę świata.

 

Ten występ z pewnością jest już w annałach historii muzyki. Urszulanka Cristina, rodem z Sycylii, ogniokrwista zakonnica, wprawiła w osłupienie najpierw jurorów w Voice of Italy, a potem resztę świata. Wymknęła się kanonon. Choć w zakonie, nie jest cichą, potulną i zamkniętą w sobie siostrzyczką, ale spontaniczną, energiczną, a przede wszystkim utalentowaną muzycznie siostrą zakonną.  

Siostra  Siostra1

foto: Gloria.tv, plotek.pl

Jak sama przyznała, o zgodę na występ zapytała papieża Franciszka, a ten nie miał nic przeciwko (zresztą, znając od roku Franciszka, byłoby dziwne, gdyby było inaczej). Za sceną dzielnie wspierały ją siostry ze zgromadzenia, wyraźnie uszczęśliwione, że przed „ich” siostrą padają na kolana profesjonalni muzycy. 

Śliczna i pełna osobistego wdzięku siostra Cristina stała się moją idolką nie tylko dlatego, że lubię pop, ale przede wszystkim dlatego, że miała odwagę przeciwstawić się stereotypom. Zresztą, jak podają we wszechwiedzącym internecie, jej droga powołania nie była łatwa i prosta. Bóg się o nią upomniał, gdy była raczej daleko od Niego. Tak naprawdę to talent doprowadził ją do Najwyższego, a teraz okazuje się, że Ten chce, by go rozwijała.

Cristina, to fajna, młoda kobieta, które swoje życie postanowiła oddać Bogu, ale nie zrezygnowała z realizacji swoich pasji, i zakon jej w tym pomaga. I to wydaje się być optymalna sytuacja, gdy z jednej strony Kościół przedstawia się jako bastion opresji, a z drugiej krytykuje otwarte wyjście ku światu, takiemu, jaki on jest, z jego wadami i zaletami, z jego światłem i ciemnością.

Ta włoska „bella ragazza”, ale jednak w zakonie, jest współczesnym „znakiem czasu”. W muzycznym programie znalazła się w ekipie wytatułowanego muzyka, który miał łzy w oczach, gdy widział tańczącą zakonnicę na scenie. Siostrze Cristinie życzę więc dalszych sukcesów (kto wie, może zwycięży w Voice of Italy), a muzykowi, za sprawą współpracy z siostrą, odrobinę wielkopostnej refleksji.  

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę