Zdążył przed Panem Bogiem

Gdy w telewizji oglądam kolejny materiał filmowy o udanym przeszczepie (ostatnio obu rąk), myślę o filmie „Bogowie”. Dziś już do przeszczepów serca jesteśmy raczej przyzwyczajeni, ale dzięki temu filmowi można się przekonać, że: a) Zbigniew Religa jest narodowym bohaterem, b) był niezwykle zdeterminowany w dążeniu do wymarzonego celu, c) miał wspaniałą żonę.

Religa_z_zona.jpg

Gdy w telewizji oglądam kolejny materiał filmowy o udanym przeszczepie (ostatnio obu rąk), myślę o filmie „Bogowie”. Dziś już do przeszczepów serca jesteśmy raczej przyzwyczajeni, ale dzięki temu filmowi można się przekonać, że: a) Zbigniew Religa jest narodowym bohaterem, b) był niezwykle zdeterminowany w dążeniu do wymarzonego celu, c) miał wspaniałą żonę.

Kto był na filmie „Bogowie”, wie, o czym piszę. Kiedy okazuje się, że rzeczywistość jest odmienna od spodziewanej, nie ma skąd wziąć pieniędzy, a szaleńczo podejmowane próby nie przynoszą rezultatów, człowiek ma prawo się załamać. Religa się poddał, ale nie do końca. I dzięki temu dziś transplantacje serca to niemal „normalka”.

Podobno po kinowych seansach „Bogów” zwiększyła się w kraju liczba transplantacji w ogóle. W filmie dla mnie przełomem jest scena, w której matka nieżyjącego motocyklisty (śmierć rdzenia kręgowego) pyta, czy jego serce będzie żyło w innym człowieku. Otrzymuje pozytywną odpowiedź i zgadza się na odłączenie syna od aparatury podtrzymującej życie.

W filmie kilka razy pojawia się postać prof. Jana Molla – zawsze, ilekroć jest taka potrzeba, wspiera on Religę. Prof. Jan Moll dokonał pierwszej w Polsce próby przeszczepu serca, nieudanej, ale jednak jakże odważnej próby. Pierwszy raz o tym lekarzu - człowieku, który żeby ratować ludzi, decydował się na eksperymenty, przeczytałam wiele lat temu w książce „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. 

Jego postać pojawia się kilkakrotnie – to Profesor, prawnuczek napoleońskiego oficera i wnuczek powstańca, ale dopiero na końcu wyjaśnia się, kim jest ten przyjaciel Marka Edelmana – jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim, a zawodowo lekarza kardiologa.

Cytata z książki Hanny Krall o Profesorze: „Cóż pozostaje jeszcze? A prawda. Jeszcze pozostaje Pan Bóg. Ale nie ten, z którym pobożny Żyd, pan Bubner, załatwił pomyślny przebieg operacji swojej żony. To jest Pan Bóg, do którego w niedzielę, o jedenastej, w towarzystwie swojej małżonki, trojga dzieci, zięciów, synowej, oraz gromadki wnucząt modli się pan Profesor” – to o Janie Mollu.

Śp. prof. Jan Moll jest ojcem kardiochirurga ze szpitala „Matki Polki” w Łodzi - prof. Jacka Molla. Ten odziedziczył po ojcu talent, pasję i odwagę. Ma z nim szczęście pracować jedna z bardzo bliskich mi osób. Otóż profesor Jacek Moll nie tylko potrafi wrócić nagle z urlopu gdzieś w Polsce, bo spotkał tam chore dziecko, które postanowił operować, ale także ciszy się posiadaniem czworga dzieci i kilkorga wnuków.  Dodam, że syn Jacka – Maciej - również jest lekarzem. 

Po lekturze „Zdążyć przed Panem Bogiem” i filmie „Bogowie” wiem jedno: warto dążyć do celu, jeśli w swoim sumieniu uznało się go za ważny, choćby cały świat sprzysiągł się przeciwko nam. Jeśli w tym wszystkim wspierają bliscy (patrz postać Anny Religi), to mamy pewność, że Opatrzność o nas nie zapomni.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę