Aktualności

Sukcesy młodych płońszczan podczas 32. Parafiady Dzieci i Młodzieży

Sukcesy młodych płońszczan podczas 32. Parafiady Dzieci i Młodzieży

Parafiada Dzieci i Młodzieży, to tygodniowe święto sportu, kultury i wiary. Tegoroczna 32. Parafiada trwała od 10 do 16 lipca. Na imprezę do Warszawy przyjechało 18 reprezentacji z całej Polski, uczestniczyło w niej niespełna pół tysiąca dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Wiele medali z Parafiady przywiozła do Płońska młodzież szkolna z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego. czytaj więcej

KSM-owicze modlili się i wypoczywali na Mazurach

KSM-owicze modlili się i wypoczywali na Mazurach

W dniach 19-23 lipca br. członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Sońska wraz z asystentem oddziału ks. Wojciechem Nikodymczukiem spędzili razem wartościowy czas na Mazurach. czytaj więcej

W parafii Gołymin powstała chorągiew Zakonu Jana Pawła II

W parafii Gołymin powstała chorągiew Zakonu Jana Pawła II

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Gołyminie powstała chorągiew Zakonu Jana Pawła II. To już czternasta chorągiew w diecezji płockiej: - Chcemy pokazać, że mężczyźni pełnią w Kościele ważną rolę - mówi ks. Marek Świgoński, proboszcz parafii. czytaj więcej

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prałata Tadeusza Niestępskiego

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prałata Tadeusza Niestępskiego

W przasnyskiej farze odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. prałata Tadeusza Niestępskiego – jednego z najstarszych księży diecezji płockiej, który przeżył 91 lat, w tym 66 w kapłaństwie: - Nie żyjemy po to, aby umierać, ale umieramy po to, aby żyć wiecznie. Kto wierzy w Chrystusa, nie umrze na wieki – powiedział podczas Mszy św. bp Roman Marcinkowski. czytaj więcej

„Rodzinna Akademia Kultury” dla młodzieży szkolnej i dorosłych

„Rodzinna Akademia Kultury” dla młodzieży szkolnej i dorosłych

„Rodzinna Akademia Kultury - bliżej sztuki” - taki tytuł noszą warsztaty artystyczne, które prowadzi Fundacja „Tak dla Rodziny” z Glinojecka: - Zależy nam na rozwoju artystycznym uczestników, ale także budowaniu więzi rodzinnych i społecznych – mówi Aldona Wiśniewska, wiceprezes fundacji. czytaj więcej

Zbiórka na budowę studni głębinowej w Afryce

Zbiórka na budowę studni głębinowej w Afryce

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku prowadzi zbiórkę pieniędzy na budowę studni głębinowej w Afryce. Środki udaje się uzyskać m.in. dzięki zbiórce makulatury. Aby cel udało się zrealizować, potrzeba jeszcze około 20 tys. zł. czytaj więcej

Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku po Mszy św. zaprasza do kawiarni

Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku po Mszy św. zaprasza do kawiarni

W parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku wierni po Mszy św. niedzielnej zapraszani są do kawiarni Duchowa Arka. W okresie letnim znajduje się ona na świeżym powietrzu, w rozległym ogrodzie parafialnym z Dróżką Różańcową. czytaj więcej

„Święci Pańscy w ikonie” w Muzeum Diecezjalnym

„Święci Pańscy w ikonie” w Muzeum Diecezjalnym

„Święci Pańscy w ikonie” – to tytuł wystawy ikon, którą można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Płocku: - Ikona przyciąga i uspokaja w modlitwie – uważa Katarzyna Kobuszewska, twórczyni Pracowni Ikonograficznej w Płocku. Ikony przedstawiające świętych będzie można oglądać do 31 sierpnia br. czytaj więcej

Zmarł ks. Tadeusz Niestępski

Zmarł ks. Tadeusz Niestępski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 19 lipca 2021 r. zmarł ks. prał. Tadeusz Niestępski. Odszedł do Pana w 91 roku życia i 66 roku kapłaństwa. czytaj więcej

Apel Przewodniczącego Episkopatu w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w Europie

Apel Przewodniczącego Episkopatu w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w Europie

Apel Przewodniczącego Episkopatu w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w Europie należy odczytać wiernym na każdej Mszy Świętej 18 lub 25 lipca br. podczas ogłoszeń duszpasterskich. czytaj więcej

Mariawici prowadzą Centrum Integracji Społecznej

Mariawici prowadzą Centrum Integracji Społecznej

Pomoc osobom bezdomnym i długotrwale bezrobotnym, a także różne formy działalności terapeutycznej na rzecz płocczan, są podstawowymi celami działalności Centrum Integracji Społecznej im. św. Marii Franciszki Kozłowskiej, które zostało otwarte na terenie obiektów Kościoła Starokatolickiego Mariawitów przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 A w Płocku. czytaj więcej

Dzień Solidarności z poszkodowanymi w nawałnicach w Polsce, Niemczech, Belgii i Holandii - 25 lipca

Dzień Solidarności z poszkodowanymi w nawałnicach w Polsce, Niemczech, Belgii i Holandii - 25 lipca

Biskup Płocki zgodnie z Apelem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. Dnia Solidarności z poszkodowanymi w nawałnicach w Polsce, Niemczech, Belgii i Holandii, prosi, aby w parafiach diecezji płockiej, niedziela 25 lipca br. była Dniem solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę