Aktualności

Promocja księgi jubileuszowej śp. ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego

Promocja księgi jubileuszowej śp. ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego

W Towarzystwie Naukowym Płockim odbyło się spotkanie wspomnieniowe oraz prezentacja księgi jubileuszowej, poświęconej śp. ks. prof. Ireneuszowi Mroczkowskiemu, wybitnemu płockiemu teologowi moraliście, który zmarł nagle 17 sierpnia 2020 roku. Publikacja była przygotowywana na 70-lecie urodzin naukowca i społecznika, ale jego śmierć sprawiła, że „z księgi pamiątkowej stał się księgą pamięci”. czytaj więcej

Zaproszenie na IX Płockie Zaduszki Strażackie – 14 listopada 2021 r.

Zaproszenie na IX Płockie Zaduszki Strażackie – 14 listopada 2021 r.

Druhny i Druhowie !
Serdecznie zapraszam na XI PŁOCKIE ZADUSZKI STRAŻACKIE, które odbędą się w niedzielę – 14 listopada 2021 r. o godz. 16:00 w kościele św. Dominika w Płocku tzw. ”Górki” (parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego). czytaj więcej

Zmarła Krystyna Marzec, mama ks. Stanisława Marca

Zmarła Krystyna Marzec, mama ks. Stanisława Marca

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20 października 2021 r., zmarła Mama ks. kan. mgr. Stanisława Marca, księdza emeryta diecezji łomżyńskiej mieszkającego aktualnie na terenie Diecezji Płockiej. czytaj więcej

Zaproszenie do Ratowa na promocję publikacji naukowej

Zaproszenie do Ratowa na promocję publikacji naukowej

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy zaprasza 27 października do sali konferencyjnej pobernardyńskiego zespołu klasztornego w Ratowie na spotkanie promujące publikację naukową pt. „Miejsce, które ratuje. Prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą”, której wydanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiejw ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. czytaj więcej

IX Bieg Papieski w Płocku na 43. rocznicę wyboru Papieża Polaka

IX Bieg Papieski w Płocku na 43. rocznicę wyboru Papieża Polaka

IX Bieg Papieski z okazji 43. rocznicy wyboru Papieża Polaka odbył się 18 października 2021 r. w Płocku, z inicjatywy Parafialno-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Viktoria”przy parafii pw. św. Józefa. Uczestnicy pobiegli do miejsc, które w 1991 roku odwiedził św. Jan Paweł II. czytaj więcej

Konferencja duszpasterstwa rodzin diecezji płockiej w Płońsku

Konferencja duszpasterstwa rodzin diecezji płockiej w Płońsku

W dniu 16 października 2021 r. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku odbyła się doroczna konferencja duszpasterstwa rodzin, skierowana przede wszystkim do doradców życia rodzinnego, w ramach stałej formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej. Na zakończenie konferencji doradcy biorący w niej udział otrzymali misje kanoniczne biskupa płockiego. czytaj więcej

Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego w Płońsku

Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego w Płońsku

16 października 2021 r. w hali sportowej w Płońsku odbył się Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i średnich. Został on zorganizowany w 43. rocznicę wyboru Karola Wojtyłły na Stolicę Piotrową. czytaj więcej

Wprowadzenie relikwii św. Szarbela do parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu

Wprowadzenie relikwii św. Szarbela do parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu

Do parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu 17 października 2021 r. uroczyście wprowadzono relikwie św. Szarbela: - Świętym może zostać człowiek z pozoru zwykły, słaby i kruchy jak inni - powiedział ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku, który dokonał wprowadzenia relikwii. czytaj więcej

Strażacy w Mławie dziękowali Bogu za 140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

Strażacy w Mławie dziękowali Bogu za 140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

- Gdy serce, gdy sumienie człowieka, jest czujne i przejrzyste, wtedy wstępuje prawdziwa odwaga – stwierdził ks. biskup Piotr Libera w kościele pw. Świętej Trójcy w Mławie (15 października br.). Przewodniczył jubileuszowej Mszy św. z okazji 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej.  czytaj więcej

Pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem w Płocku

Pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem w Płocku

We wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, 14 października 2021 r., na cmentarzu zabytkowym w Płocku odbył się pogrzeb 13 dzieci zmarłych przed urodzeniem. Mszy św. i obrzędom pogrzebowym przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej. czytaj więcej

W diecezji płockiej trwają prace organizacyjne synodu o synodalności

W diecezji płockiej trwają prace organizacyjne synodu o synodalności

W diecezji płockiej trwają prace organizacyjne synodu o synodalności, ogłoszonego w Kościele przez papieża Franciszka. Bieżące informacje o synodzie zamieszczane są w osobnej zakładce na stronie internetowej diecezji. Poszczególne gremia synodalne wezmą udział w oficjalnej inauguracji synodu w katedrze płockiej, zaplanowanej na 7 listopada.   czytaj więcej

IX Bieg Papieski w Płocku – 18 października 2021 r.

IX Bieg Papieski w Płocku – 18 października 2021 r.

Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” w Płocku zaprasza do udziału w IX Biegu Papieskim, z okazji 43. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II. Bieg odbędzie się 18 października 2021 r., jest jednym z wydarzeń 36. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę