Kapituły

1. KAPITUŁA KATEDRALNA PŁOCKA

Prałaci:
1. bp dr Mirosław Milewski, prałat prepozyt od 2017
2. ks. inf. mgr Marek Smogorzewski, prałat archidiakon od 2014, w kapitule od 1996
3. ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, prałat dziekan od 2014, w kapitule od 2000
4. ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak, prałat scholastyk od 2015, w kapitule od 2003

Kanonicy gremialni: 
5. ks. kan. dr Tomasz Kadziński, od 2005
6. ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, od 2005
7. ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński, od 2005, kustosz od 2015
8. ks. kan. dr Janusz Filarski, od 2006
9. ks. kan. dr Marek Zawadzki, od 2011
10. ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, od 2012, penitencjarz od 2013
11. ks. kan. mgr Stefan Cegłowski, od 2014, sekretarz od 2015
12. ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski, od 2016

Prałaci i kanonicy seniorzy:
1. ks. inf. Aleksander Pasternakiewicz, od 2005, w kapitule od 1994
2. ks. prał. mgr Józef Śliwka, od 2005, w kapitule od 1970
3. ks. inf. Ireneusz Kaczorek, od 2012, w kapitule od 1984
4. ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski, od 2014, w kapitule od 1984
5. bp Roman Adam Marcinkowski, od 2017, w kapitule od 1986


Kanonicy honorowi:
1. ks. kan. dr Franciszek Kacprzycki, od 1976
2. ks. prał. dr Zdzisław Konarzewski, od 1978
3. ks. inf. dr Kazimierz Piwowarski, od 1987
4. ks. prał. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, od 1987
5. ks. kan. mgr Bronisław Gwiazda, od 1987
6. ks. prał. Wiesław Morawski, od 1994
7. ks. kan. prof. dr hab. Romuald Jaworski, od 1994
8. ks. kan. dr Andrzej Rojewski, od 1996
9. ks. kan. dr Stanisław Kulesza, od 1996
10. ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, od 1996
11. ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, od 1996
12. ks. kan. Antoni Kołodziejski, od 1996
13. ks. prał. dr Sławomir Nasiorowski, od 1996
14. ks. prał. dr Jerzy Zając, od 1996
15. ks. prał. Janusz Mackiewicz, od 1996
16. ks. prał. prof. dr hab. Janusz Mariański, od 1998
17. ks. kan. dr Andrzej Józef Leleń, od 1998
18. ks. prał. Andrzej Tadeusz Kondracki, od 1999
19. ks. kan. mgr Ryszard Dybiński, od 1999
20. ks. kan. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski, od 2001
21. ks. kan. dr Bogdan Kazimierz Czupryn, od 2001
22. ks. kan. dr Dariusz Kisiel, od 2001
23. ks. kan. dr Wojciech Bytner, od 2003
24. ks. kan. dr Janusz Kochański, od 2003
25. ks. prał. dr hab. Mirosław Kosek, od 2005
26. ks. kan. dr Bogusław Daniel Kwiatkowski, od 2005
27. ks. kan. dr Andrzej Krasiński, od 2006
28. ks. prał. Ugo Salvatori, od 2006 (archidiecezja Rawenna-Cervia)
29. ks. kan. dr Dariusz Majewski, od 2011
30. ks. prał. Włodzimierz Kiliś, od 2011
31. ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski, od 2011
32. ks. kan. mgr Roman Bagiński, od 2011
33. ks. kan. mgr Jan Kozłowski, od 2012
34. ks. kan. mgr Andrzej Milewski, od 2012
35. ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, od 2013
36. ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski, od 2016
37. ks. kan. mgr Marian Ofiara, od 2018 (diecezja toruńska)
38. ks. kan. mgr Adam Przeradzki, od 2019
39. ks. kan. dr Dariusz Rogowski, od 2019


Kapituła Katedralna Płocka należy – obok Gnieźnieńskiej, Poznańskiej, Krakowskiej i Włocławskiej – do tzw. kapituł większych (inaczej: znaczniejszych lub prześwietnych; capitula insigna). Istnieje nieprzerwanie od XI wieku. Jej powstanie trzeba wiązać z utworzeniem przez legatów papieża Grzegorza VII w roku 1075 pierwszego biskupstwa na Mazowszu, czyli Diecezji Płockiej.

Z początku była to – jak należy przypuszczać – kapituła zakonna złożona z benedyktynów, którzy stanowili ówczesne prezbiterium biskupie. Jednak najprawdopodobniej już za czasów Władysława Hermana (1079-1102), kiedy to – jak się przyjmuje – wzniesiono pierwszą w Płocku katedrę biskupią, w skład Kapituły skupionej wokół kościoła katedralnego zaczęło wchodzić wyłącznie duchowieństwo diecezjalne.

Uzyskawszy ustrój korporacyjny, samodzielność ekonomiczną, prawo wyboru biskupów oraz prawo konsensu, Kapituła Katedralna Płocka przez całe stulecia stanowiła senat biskupów płockich, odgrywając olbrzymią rolę w życiu administracyjnym diecezji. Kapituła wspierała aktywnie rządców Diecezji Płockiej w podejmowaniu istotnych decyzji i aktów prawnych, współuczestnicząc jednocześnie w wykonywaniu ich władzy pasterskiej. Doniosłe zadanie przypadło Kapitule w sprawowaniu liturgii w kościele katedralnym oraz w szerzeniu kultury umysłowej na Mazowszu, między innymi poprzez prowadzenie szkoły katedralnej oraz troskę o cenny księgozbiór.

W dziejach Kapituły Katedralnej nigdy nie brakowało duchownych, którzy dzięki przymiotom serca i umysłu rozsławiali dobre imię Kapituły, Diecezji Płockiej i Polski. Podczas ostatniej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej męczeńską śmierć ponieśli: błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski (prepozyt Kapituły w latach 1903-1908) oraz błogosławiony biskup Leon Wetmański (prepozyt Kapituły w latach 1936-1941), wraz z pięcioma innymi członkami gremium kapitulnego.

Od 1903 roku Kapituła Katedralna Płocka składa się z czterech prałatur (prepozytura, archidiakonia, dziekania i scholasteria) i ośmiu kanonii gremialnych (rzeczywistych). Na czele Kapituły – jako jej przewodniczący – stoi prepozyt. Piastującym godności prepozyta i archidiakona przysługuje tytuł infułata. Kanonicy honorowi nie wchodzą do gremium Kapituły.

Nową epokę w dotychczasowej historii kapituł katedralnych zapoczątkowało wejście w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, gdy wszystkie prerogatywy przysługujące kapitułom katedralnym na polu administracyjnym (zarówno sede plena, jak i sede vacante) przeniesiono na Kolegium Konsultorów oraz – w części – na Radę Kapłańską.


2. KAPITUŁA KOLEGIACKA PUŁTUSKA

Prałaci:
1. ks. prał. Wiesław Kosek, prałat prepozyt od 2020, w kapitule od 1996
2. ks. prał. dr Ireneusz Wrzesiński, prałat archidiakon od 2018, w kapitule od 1984
3. ks. prał. mgr Franciszek Różański, prałat dziekan od 2018, w kapitule od 1995

Kanonicy gremialni:
5. ks. prał. dr Ryszard Kamiński, od 2001
6. ks. kan. Stanisław Kaźmierczak, od 2003
7. ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, od 2011
8. ks. kan. mgr Ryszard Paradowski, od 2011
9. ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski, od 2015
10. ks. kan. Tadeusz Pepłoński, od 2018
11. ks. kan. mgr Zbigniew Adamkowski, od 2018
12. ks. kan. mgr Czesław Stolarczyk, od 2018
13. Ks. kan. mgr Henryk Tadeusz Dymek, od 2020

Kanonicy honorowi:
1. ks. kan. Stanisław Jan Nowak, od 1987
2. ks. prał. dr Bronisław Sałkowski, od 1987
3. ks. prał. mgr Michał Jerzy Woja, od 1987
4. ks. kan. Tadeusz Janowski, od 1987
5. ks. kan. Waldemar Nowak, od 1988
6. ks. kan. Remigiusz Sęderski, od 1995
7. ks. kan. mgr Stanisław Jan Czyż, od 1995
8. ks. kan. mgr Józef Szczeciński, od 1995
9. ks. kan. mgr Władysław Jan Jagiełło, od 1995
10. ks. prał. mgr Eugeniusz Mieczysław Graczyk, od 1995
11. ks. kan. Stanisław Wiesław Sadłowski, od 1995
12. ks. kan. Tadeusz Kowalczyk, od 1995
13. ks. kan. dr Jan Stanisław Piotrowski, od 1995
14. ks. kan. mgr Andrzej Fabisiak, od 1996
15. ks. kan. Włodzimierz Załęski, od 1996
16. ks. kan. Jerzy Drozdowski, od 1996
17. ks. kan. mgr Tadeusz Durszlewicz, od 1996
18. ks. kan. Mieczysław Leśnikowski, od 1996
19. ks. kan. Bonifacy Kazimierz Radziszewski, od 1996
20. ks. prał. mgr Tadeusz Zaborny, od 1996
21. ks. kan. Marian Matusiak, od 1996
22. ks. kan. Henryk Stanisław Zagórowicz, od 1996
23. ks. prał. mgr Tadeusz Niestępski, od 1997
24. ks. kan. Henryk Mazurowski, od 1997
25. ks. kan. Stanisław Struś, od 1997
26. ks. kan. dr Władysław Krawczyk, od 1997
27. ks. kan. Stanisław Górski, od 1997
28. ks. prał. mgr Piotr Joniak, od 1997
29. ks. kan. Adam Zdzisław Staniszewski, od 1997
30. ks. kan. Leszek Franciszek Żuchowski, od 1997
31. ks. kan. Czesław Zenon Glicner, od 1998
32. ks. kan. mgr Mieczysław Lucjan Ochtyra, od 1998
33. ks. kan. Franciszek Antoni Kuć, od 1998
34. ks. kan. dr Jan Stanisław Cegłowski, od 1998
35. ks. kan. Wojciech Michał Hubert, od 1998
36. ks. kan. mgr Marian Antoni Orzechowski, od 1998
37. ks. kan. Tomasz Zbigniew Cymerman, od 1998
38. ks. kan. Henryk Adamczyk, od 1999
39. ks. kan. Wawrzyniec Ulanowski, od 1999
40. ks. kan. Jan Kosin, od 1999
41. ks. kan. Jan Maroński, od 1999
42. ks. kan. Ryszard Chludziński, od 1999
43. ks. kan. Józef Bolesław Pokorski, od 1999
44. ks. kan. Stefan Czarnecki, od 1999
45. ks. prał. dr Jan Kasiński, od 1999
46. ks. kan. mgr Wiesław Malinowski, od 1999
47. ks. kan. mgr Józef Błaszczak, od 1999
48. ks. kan. mgr Henryk Bogdan Lewandowski, od 1999
49. ks. kan. mgr Zbigniew Jerzy Zbrzezny, od 1999
50. ks. kan. Walerian Niewiadomski, od 2001
51. ks. kan. mgr Stanisław Mariański, od 2001
52. ks. kan. Stefan Prusiński, od 2002
53. ks. kan. Jan Krynicki, od 2002
54. ks. kan. Ignacy Józef Sikorski, od 2002
55. ks. kan. mgr Józef Gawlik, od 2002
56. ks. kan. Wojciech Kazimierz Stasiak, od 2003
57. ks. kan. mgr Edmund Makowski, od 2003
58. ks. prał. Kazimierz Kowalski, od 2003
59. ks. prał. Jan Dzieniszewski, od 2004
60. ks. kan. mgr Jerzy Ławicki, od 2004
61. ks. kan. Tomasz Mazurowski, od 2004
62. ks. kan. Józef Kazimierz Różański, od 2004
63. ks. prał. mgr Wojciech Antoni Marszał, od 2005
64. ks. kan. mgr Romuald Rudziński, od 2005
65. ks. kan. Stanisław Gajewski, od 2006
66. ks. kan. Henryk Lipka, od 2006
67. ks. kan. mgr Jan Jóźwiak, od 2011
68. ks. kan. Zbigniew Kaniecki, od 2011
69. ks. kan. mgr Stanisław Dziekan, od 2012
70. ks. kan. mgr Andrzej Kucharczyk, od 2012
71. ks. kan. Tadeusz Domeradzki, od 2014
72. ks. kan. Jan Majewski, od 2015
73. ks. kan. mgr Sławomir Krasiński, od 2016
74. ks. kan. mgr Grzegorz Mierzejewski, od 2016
75. ks. kan. dr Dariusz Rojek, od 2016
76. ks. kan. mgr Marek Zacieski, od 2016
77. ks. kan. Tomasz Szablewski, od 2016
79. ks. kan. mgr Henryk Tadeusz Dymek, od 2017
80. ks. kan. Włodzimierz Jan Maruszewski, od 2017
81. ks. kan. dr Bogdan Adamowicz, od 2017
82. ks. kan. mgr Jarosław Wacław Kulesza, od 2018
83. ks. kan. mgr Krzysztof Jaroszewski, od 2019

3.KAPITUŁA KOLEGIACKA ŚW. MICHAŁA W PŁOCKU

Fundusz Stypendialny Kapituły św. Michała >>>

Prałaci:
1. ks. prał. Wiesław Gutowski, prałat prepozyt od 2015
2. ks. prał. dr Marek Jarosz, prałat scholastyk od 2015
3. ks. prał. prof. dr hab. Jan Krajczyński, prałat dziekan od 2015

Kanonicy gremialni:
4. ks. kan. Witold Godleś, od 2015
5. ks. kan. mgr Andrzej Smoleń, kustosz od 2015
6. ks. kan. Janusz Zdunkiewicz, od 2015
7. ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski, od 2015
8. ks. kan. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk, od 2015
9. ks. kan. mgr Zbigniew Rembała, od 2015
10. ks. kan. mgr Tomasz Opaliński, od 2015
11. ks. kan. mgr Szczepan Bugaj, penitencjarz od 2015
12. ks. kan. dr Tomasz Lewicki, sekretarz od 2015

Kanonicy honorowi:
1. ks. kan. Marek Bruliński, od 2016
2. ks. kan. mgr Bogdan Tomasz Pawłowski, od 2016
3. ks. kan. dr Dariusz Piskorski, od 2016
4. ks. kan. dr Marek Wilczewski, od 2016
5. ks. kan. dr Jarosław Kamiński, od 2017
6. ks. kan. mgr Robert Banasiak, od 2017
7. ks. kan. Włodzimierz Dzieńkowski, od 2019
8. ks. kan. mgr Tadeusz Jabłoński, od 2019


Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku,

– powołana do istnienia w połowie XII wieku przy kościele kolegiackim św. Michała w Płocku, powstałym z fundacji Dobiechny, wdowy po Wojsławie, wychowawcy Bolesława Krzywoustego,

– w dniu 4 października 1732 roku, za zgodą Stolicy Apostolskiej i króla Augusta II, przeniesiona przez Biskupa Płockiego Andrzeja Stanisława Kostkę Załuskiego do kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Płocku,

– rozwiązana w dniu 17 kwietnia 1819 roku na mocy dekretu kasacyjnego delegata apostolskiego Arcybiskupa Warszawskiego Franciszka Malczewskiego,

– dekretem Biskupa Płockiego Piotra Libery z dnia 2 kwietnia 2015 roku została restytuowana przy kościele kolegiackim pod wezwaniem św. Bartłomieja w Płocku (zwanym dalej kolegiatą), jako votum na 940-lecie Diecezji Płockiej.

 

4. DOSTOJNICY PAPIESCY

Protonotariusze Apostolscy:
1. ks. inf. Aleksander Pasternakiewicz, od 1995
2. ks. inf. dr Kazimierz Piwowarski, od 2003
3. ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Marian Góralski, od 2004
Prałaci honorowi Ojca Świętego:
1. ks. inf. Ireneusz Kaczorek, od 1987
2. ks. prał. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, od 2004
3. ks. prał. dr Sławomir Nasiorowski, od 2007
4. ks. prał. dr hab. Waldemar Jan Turek, od 2007
5. ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, od 2012
Kapelani Ojca Świętego:
1. ks. prał. mgr Janusz Śniegocki, od 1987
2. ks. prał. Andrzej Tadeusz Kondracki, od 1992
3. ks. prał. mgr Janusz Wiesław Osowiecki, od 1995
4. ks. prał. Antoni Majkowski, od 1997
5. ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, od 1997
6. ks. inf. mgr Marek Smogorzewski, od 1997
7. ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak, od 1997
8. ks. prał. dr Jan Kasiński, od 2003
9. ks. prał. mgr Tadeusz Zaborny, od 2003
10. ks. prał. mgr Piotr Joniak, od 2003
11. ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, od 2003
12. ks. prał. dr Jerzy Zając, od 2003
13. ks. prał. Janusz Mackiewicz, od 2003
14. ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, od 2003
15. ks. prał. prof. dr hab. Janusz Mariański, od 2004
16. ks. prał. dr Bronisław Sałkowski, od 2004
17. ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński, od 2006
18. ks. prał. mgr Tadeusz Niestępski, od 2006
19. ks. prał. mgr Michał Jerzy Woja, od 2006
20. ks. prał. mgr Wojciech Antoni Marszał, od 2011
21. ks. prał. Wiesław Morawski, od 2012
22. ks. prał. dr hab. Mirosław Kosek, od 2012
23. ks. prał. dr Andrzej Maciejewski, od 2012
24. ks. prał. mgr Eugeniusz Graczyk, od 2012
25. ks. prał. Jan Dzieniszewski, od 2019
26. ks. prał. dr Ryszard Kamiński, od 2019
27. ks. prał. Włodzimierz Kiliś, od 2019
28. ks. prał. dr Zdzisław Konarzewski, od 2019
29. ks. prał. Kazimierz Kowalski, od 2019

 

5. ODZNACZENI TYTUŁEM KANONIKA

1. ks. kan. Tadeusz Fronczak (diecezja łomżyńska), od 1978
2. ks. kan. Antoni Mamiński, od 1984
3. ks. kan. Kazimierz Pawłowski, od 1995
4. ks. kan. mgr Mirosław Danielski, od 1996
5. ks. kan. Józef Gałązka, od 1996
6. ks. kan. mgr Stanisław Gutowski, od 1996
7. ks. kan. Tadeusz Wołowiec, od 1996
8. ks. kan. Andrzej Zembrzuski, od 1996
9. ks. kan. Włodzimierz Ptasiński, od 1997
10. ks. kan. Wiesław Władysław Goszczycki, od 1998
11. ks. kan. Kazimierz Kozicki, od 1998
12. ks. kan. Stanisław Jan Opolski, od 1998
13. ks. kan. Jan Mieczysław Rogoziński, od 1999
14. ks. kan. Roman Stefan Kaczorowski, od 1999
15. ks. kan. Kazimierz Wójcik, od 1999
16. ks. kan. mgr Tadeusz Mieczysław Kulesza, od 1999
17. ks. kan. Zygmunt Marian Karp, od 1999
18. ks. kan. Jerzy Kajetan Skorłutowski, od 1999
19. ks. kan. Zdzisław Jan Bartosik, od 1999
20. ks. kan. mgr Kazimierz Rostkowski, od 1999
21. ks. kan. dr Tadeusz Kuczyński, od 2001
22. ks. kan. mgr Romuald Ciesielski, od 2004
23. ks. kan. Jan Deptuła, od 2004
24. ks. kan. mgr Sławomir Kowalski, od 2004
25. ks. kan. mgr Andrzej Jan Skorłutowski, od 2004
26. ks. kan. mgr Henryk Wojciech Szwajkowski, od 2004
27. ks. kan. mgr Jerzy Franciszek Wielechowski, od 2004
28. ks. kan. Ludwik Jan Jasiński, od 2006
29. ks. kan. dr Albin Łuczkowski, od 2006
30. ks. kan. Marian Łuniewski, od 2006
31. ks. kan. dr Cezary Siemiński, od 2012
32. ks. kan. mgr Adam Chmielewski, od 2012
33. ks. kan. mgr Janusz Nawrocki, od 2012
34. ks. kan. mgr Andrzej Redmer, od 2012
35. ks. kan. Mieczysław Słomkowski, od 2014
36. ks. kan. Zenon Froch, od 2016
37. ks. kan. dr Roman Mosakowski, od 2016
38. ks. kan. mgr Mariusz Oryl, od 2016
39. ks. kan. Adam Marek Pergół, od 2016
40. ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, od 2016
41. ks. kan. mgr Lech Robert Piórkowski, od 2016
42. ks. kan. mgr Roman Tomaszewski, od 2016
43. Ks. kan. mgr Sławomir Piotr Filipski, od 2016
44. ks. kan. mgr Janusz Rumiński, od 2016
45. ks. kan. mgr Krzysztof Dziadak, od 2017
46. ks. kan. mgr Andrzej Majewski, od 2017
47. ks. kan. mgr Tomasz Ozimkowski, od 2017
48. ks. kan. mgr Sławomir Rosiński, od 2017
49. ks. kan. mgr Ryszard Berk, od 2017
50. ks. kan. Krzysztof Kowalski, od 2017
51. ks. kan. mgr Jacek Lubiński, od 2017
52. ks. kan. mgr Zbigniew Morawski, od 2017
53. ks. kan. mgr Robert Andrzej Oprawa, od 2017
54. ks. kan. mgr Sławomir Andrzej Stefański, od 2017
55. ks. kan. mgr Jan Zega, od 2017
56. ks. kan. mgr Jarosław Arbat, od 2018
57. ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski, od 2018
58. ks. kan. Tadeusz Kuśnierz, od 2018
59. ks. kan. Jan Romanowski, od 2018
60. ks. kan. Krzysztof Szwejkowski, od 2018
61. ks. kan. Krzysztof Zakrzewski, od 2018
62. ks. kan. mgr Tadeusz Milczarski, od 2018
63. ks. kan. mgr Leszek Błaszczak, od 2019
64. ks. kan. mgr Jacek Daszkowski, od 2019
65. ks. kan. mgr Edward Kuzak, od 2019
66. ks. kan. Grzegorz Przybyłek, od 2019
67. ks. kan. dr Janusz Wiśniewski, od 2019
68. ks. kan. mgr Jan Żółtowski, od 2019

6. ODZNACZONY TYTUŁEM PRAŁATA ORMIAŃSKIEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Ks. prał. mgr Rafał Grzelczyk
Ks. prał. mgr Rafał Krawczyk 

7. ODZNACZONY GODNOŚCIĄ KANONIKA GREMIALNEGO KAPITUŁY KANONICKIEJ PRZY BAZYLICE MNIEJSZEJ PW. ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU

Ks. kan. ppłk mgr Jarosław Antoszewski

Cytat dnia

„W Kafarnaum Jezus dokonuje najpierw tego, co jest istotą Jego kerygmatu: daruje człowiekowi pojednanie z Bogiem, a następnie daruje mu zdrowie. Najpierw zdrowie duszy, potem zdrowie ciała. On jest tym, który jednym słowem może sprawić, żeby paralityk zaczął chodzić. I z taką samą mocą może dokonać odpuszczenia grzechów, jednać, wylewać Ducha”

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x