Przedstawiciele Sanktuarium w Ratowie obecni na Gali Wolontariatu

Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie znalazło się wśród podmiotów zaproszonych na jubileuszową Galę Wolontariatu „Wspólnie dla Dziedzictwa” (6 grudnia br.), zorganizowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z okazji 60 lat jego istnienia. Spotkanie odbyło się w warszawskim Kinie Kultura. czytaj więcej

XVIII Adwentowe Zamyślenie Strażackie w Sierpcu

W Sierpcu odbyło się XVIII Adwentowe Zamyślenie Strażackie (4 grudnia br.). Mszy św. z udziałem druhów z Państwowej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych przewodniczył ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz strażaków: - Powinniście być w gotowości bojowej, ale też duchowej – zwrócił się do druhów. Wielu z... czytaj więcej

Pięciu alumnów przystąpiło do obrzędu kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu

- Troszczcie się o siebie, spotykajcie się, módlcie, upominajcie – zwrócił się biskup płocki Szymon Stułkowski do pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, w czasie Mszy św. z obrzędem kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu (4 grudnia br.). Uroczystość z udziałem wychowawców i profesorów odbyła s... czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera do młodzieży: nie utraćcie wrażliwości na potrzebujących pomocy

- Nie utraćcie tego, co najważniejsze: wrażliwości na Boga pomiędzy nami żyjącego i umiejętności służenia Mu w najmniejszych, zapomnianych, potrzebujących pomocy – zwrócił się ks. biskup Piotr Libera do młodzieży w parafii św. Barbary w Sikorzu koło Płocka (4 grudnia br.). Podczas Mszy św. udzielił jej sakramentu bierz... czytaj więcej

więcej aktualności

Inauguracja Kaplicy Wieczystej Adoracji

Ciechanów, parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej, godz. 19.00

Biskup Szymon Stułkowski

Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich

Płock, ul. Sienkiewicza 54, Centrum Charytatywno-Opiekuńcze im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego Caritas DP

Spotkanie bp. Szymona z księżmi w WSD Płock

Księża z dekanatów bielskiego, bodzanowskiego, gąbińskiego, gostynińskiego, wyszogrodzkiego – wtorek 13 grudnia, godz. 20.00 – Płock, Wyższe Seminarium Duchowne (sala biskupów)

Biskup Szymon Stułkowski

Spotkanie bp. Szymona z księżmi w Płocku

Księża z dekanatów: dobrzyńskiego nad Wisłą, płockiego wschodniego i płockiego zachodniego i tłuchowskiego – środa 14 grudnia, godz. 19.30, Płock, par. św. Wojciecha (sala w podziemiach kościoła)

Biskup Szymon Stułkowski

Spotkanie bp. Szymona z księżmi w Pułtusku

Księża z dekanatów: makowskiego, pułtuskiego, serockiego i zakroczymskiego – czwartek 15 grudnia, godz. 19.30, Pułtusk – Popławy, par. Miłosierdzia Bożego (sala w podziemiach kościoła)

Biskup Szymon Stułkowski

Msza św. dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta

Płock, ul. Stary Rynek 14/18, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 11.00

Spotkanie bp. Szymona z księżmi w Mławie

Księża z dekanatów: mławskiego wschodniego, mławskiego zachodniego, strzegowskiego i żuromińskiego – środa 21 grudnia, godz. 19.30, Mława, par. Świętej Rodziny (sala w przedszkolu parafialnym)

Biskup Szymon Stułkowski

Spotkanie bp. Szymona z księżmi w Ciechanowie

Księża z dekanatów: ciechanowskiego wschodniego, ciechanowskiego zachodniego, dzierzgowskiego i przasnyskiego – czwartek 22 grudnia, godz. 19.30, Ciechanów, par. św. Józefa (sala w domu parafialnym „Katolik”)

Biskup Szymon Stułkowski

Media społecznościowe >>

@PiotrLibera

BP PIOTR LIBERA

@PiotrLibera
@BpMMilewski

BP MIROSŁAW MILEWSKI

@BpMMilewski
@DiecezjaPlocka

DIECEZJA PŁOCKA

@DiecezjaPlocka
więcej galerii
Poświecenie kaplicy w Chipepo pw. św. Jana Chrzciciela
ks. kan. Adam Marek Pergół
ks. kan. Adam Marek Pergół

Kapłan Diecezji Płockiej. W Zambii od 2001 roku. Pochodzi z Pułtuska. Święcenia kapłańskie: 14 czerwca 1997 roku. Proboszcz: Mpunde

Poświecenie kaplicy w Chipepo pw. św. Jana Chrzciciela

W drugą niedzielę adwentu uroczyście i radośnie świętowaliśmy poświęcenie nowo wybudowanej kaplicy w wiosce Chipepo. Jest to jedna z 27 kaplic dojazdowych, które należą do misji w Mpunde. Mszy Św. przewodniczył biskup naszej diecezji w Kabwe, Ksiądz Biskup Clement Mulenga, SDB.

Adwent, czyli „spójrz w przyszłość”

Adwent, czyli „spójrz w przyszłość”

Myśl wywodząca się od św. Tomasza z Akwinu  zachęca: „Cokolwiek czynisz, roztropnie czyń i myśl o przyszłości”. Do jej zastosowania w praktyce wzywa rozpoczynający się pierwszy okres roku kościelnego zwany „Adwentem”. Słowo: „adwent” znaczy bowiem czekanie na to, co nadejdzie. Mówi o tym czytana dziś Ewangelia zapowiadając powtórne przyjście Chrystusa na ziemię. Bedzie ono tak niespodziewane jak potop, który przyszedł na ziemię w czasach Noego.

Pieśń o Górze Ukrytej. Na marginesie Iz 2, 1-5

Pieśń o Górze Ukrytej. Na marginesie Iz 2, 1-5

„Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem». On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!” (Iz 2,1-5)

Uroczystość Chrystusa Króla C Łk 23, 35-43 - Królestwo kochających serc

Uroczystość Chrystusa Króla C Łk 23, 35-43 - Królestwo kochających serc

Jezus na krzyżu ze wszystkimi znakami skazanego na śmierć, osadzonego niesłusznie i ośmieszonego. I tylko jednemu ze współskazanych dane jest zrozumieć, że rozpoczyna się nowe królestwo, którego królem jest Ten, który kona.

Warto odwiedzić >>

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę