Komisje i rady

1. KOLEGIUM KONSULTORÓW

 1. Bp Mirosław Milewski
 2. Ks. kan. mgr Roman Bagiński
 3. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski
 4. Ks. prał. dr Marek Jarosz
 5. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński
 6. Ks. prał. dr Mirosław Kosek
 7. Ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski
 8. Ks. kan. mgr Jarosław Wacław Kulesza
 9. Ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 10. Ks. kan. dr Marek Wilczewski 


2. DIECEZJALNA RADA KAPŁAŃSKA

Członkowie z urzędu:

 1. Bp Mirosław Milewski – biskup pomocniczy
 2. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – wikariusz biskupi ds. sakramentalnych
 3. Ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski – wikariusz sądowy
 4. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
 5. Ks. prał. dr Marek Jarosz – rektor WSD            

Członkowie z wyboru:

 1. Ks. mgr Romuald Andruszkiewicz – personalny okręg wyborczy
 2. Ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, sekretarz Rady Kapłańskiej – personalny okręg wyborczy
 3. Ks. mgr Adam Gnyp – ciechanowski okręg wyborczy
 4. Ks. mgr Wojciech Kruszewski – ciechanowski okręg wyborczy
 5. Ks. kan. mgr Stefan Jan Cegłowski – płocki okręg wyborczy
 6. Ks. mgr Łukasz Kubisiak, sekretarz Rady Kapłańskiej – płocki okręg wyborczy
 7. Ks. kan. mgr Henryk Szwajkowski – płoński okręg wyborczy
 8. Ks. mgr Grzegorz Ostrowski – płoński okręg wyborczy
 9. Ks. kan. mgr Sławomir Andrzej Stefański – pułtuski okręg wyborczy
 10. Ks. mgr Michał Podgórski – pułtuski okręg wyborczy
 11. Ks. kan. mgr Jarosław Wacław Kulesza – rypiński okręg wyborczy
 12. Ks. mgr Wiesław Jóźwiak – rypiński okręg wyborczy
 13. Ks. kan. mgr Roman Tomaszewski – sierpecki okręg wyborczy

Członkowie z nominacji:

 1. Ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom diecezjalny
 2. Ks. prał. dr Mirosław Kosek – profesor WSD
 3. Ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak – profesor WSD
 4. Ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski – ojciec duchowny kapłanów
 5. Ks. kan. dr Marek Wilczewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego
 6. Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń, przewodniczący sekretariatu Rady Kapłańskiej – proboszcz par. pw. św. Józefa w Płocku
 7. Ks. prał. dr Ireneusz Wrzesiński – kapłan emerytowany
 8. Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski – proboszcz par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie
 9. Ks. kan. dr Roman Mosakowski, - proboszcz parafii pw. św. Rocha w Przewodowie

 
3. DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA

Członkowie z urzędu:

 1. Bp Mirosław Milewski – biskup pomocniczy
 2. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – kanclerz Kurii
 3. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
 4. Ks. kan. dr Marek Wilczewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego

Członkowie z nominacji:

 1. Ks. kan. mgr Szczepan Bugaj – dyrektor Caritas
 2. Ks. kan. mgr Tomasz Cymerman – proboszcz par. pw. św. Anny w Pomiechowie
 3. Ks. prał. mgr Eugeniusz Graczyk – proboszcz par. pw. Piotra Apostoła w Ciechanowie
 4. Ks. dr Artur Janicki – Szkoły Katolickie w Płocku
 5. Ks. dr Wojciech Kućko – diecezjalny duszpasterz rodzin
 6. Ks. kan. Kazimierz Kowalski – proboszcz par. pw. św. Antoniego w Żurominie
 7. Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski – dyrektor Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej
 8. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz – pracownik Wydziału Duszpasterskiego
 9. Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski – proboszcz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie
 10. Pani dr Elżbieta Grzybowska – rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej
 11. Pani mgr Małgorzata Roman – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
 12. Pani mgr Katarzyna Stangret – Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
 13. Pani mgr Wiesława Winiarska – prezes Akcji Katolickiej w Rypinie
 14. Pani dr Iwona Zielonka – dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

Członkowie z wyboru:

 1.  S. Monika Banaszczak CSP – przedstawicielka zakonów żeńskich
 2.  S. Aleksandra Paduch ZSMB – przedstawicielka zakonów żeńskich
 3.  Ks. dr Adam Węgrzyn SDB – przedstawiciel zakonów męskich
 4.  O. mgr Marek Iwański OFM Conv. – przedstawiciel zakonów męskich
 5.  Ks. mgr Wacław Michalski – ciechanowski okręg wyborczy
 6.  Ks. mgr Piotr Stasiński – ciechanowski okręg wyborczy
 7.  Ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski – płocki okręg wyborczy
 8.  Ks. mgr Grzegorz Dobrzeniecki  – płocki okręg wyborczy
 9.  Ks. prał. Janusz Mackiewicz – płoński okręg wyborczy
 10.  Ks. mgr Łukasz Chruściel – płoński okręg wyborczy
 11.  Ks. kan. dr Bogdan Adamowicz – pułtuski okręg wyborczy
 12.  Ks. mgr Jacek Dudkiewicz – rypiński okręg wyborczy
 13.  Ks. mgr Michał Tański – rypiński okręg wyborczy
 14.  Ks. kan. mgr Grzegorz Mierzejewski – sierpecki okręg wyborczy
 15.  Ks. mgr Łukasz Gach – sierpecki okręg wyborczy

Przedstawiciele dekanatów:

 1.  bielski – Pani Katarzyna Linowska
 2.  bodzanowski – PaniMałgorzata Tomczak
 3.  ciechanowski wschodni – Pan Ryszard Wesołowski
 4.  ciechanowski zachodni – Pan Jerzy Racki
 5.  Dobrzyń n. Drwęcą –  Pani Małgorzata Murawska
 6.  Dobrzyń n. Wisłą – Pan Paweł Śliwiński
 7.  dzierzgowski – Pan Waldemar Westerlich
 8.  gąbiński – Pan Stanisław Pałczyński
 9.  gostyniński – Pani Paulina Toruniewska 
 10.  makowski – Pan Adam Miecznikowski
 11.  mławski – Pani Zofia Jaros
 12.  nasielski – Pani Ewa Majewska
 13.  płocki wschodni – Pani Wiesława Rybicka
 14.  płocki zachodni – Pani Barbara Chlewińska
 15.  płoński – Pani Agnieszka Jasińska
 16.  przasnyski – Pani Anna Dzierzęcka
 17.  pułtuski – Pani Krystyna Siemek
 18.  raciąski – Pan Krzysztof Maciej Rychlik  
 19.  rypiński – Pan Dariusz Borkowski
 20.  serocki – Pani Renata Szymkowska
 21.  sierpecki – Pani Teresa Jankowska
 22.  strzegowski – Pan Daniel Bartosiewicz
 23.  tłuchowski – Pani Agnieszka Herudzińska
 24.  wyszogrodzki – Pani Anna Dumińska-Kierska
 25.  zakroczymski – Pan Jacek Kowalski
 26.  żuromiński – Pan Piotr Miński

 

4. MŁODZIEŻOWA RADA DUSZPASTERSKA

1. Ks. mgr Krzysztof Ruciński – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży – przewodniczący
2. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej
3. Ks. kan. dr Marek Wilczewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej
4. Ks. mgr Jacek Prusiński – ojciec duchowny Szkół Katolickich w Płocku
5. Ks. mgr Dawid Witkowski – wikariusz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku
6. Ks. dr Adam Węgrzyn – moderator Salezjańskiego Duszpasterstwa Akademickiego "Petroklezja"
7. Pani Małgorzata Roman – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
8. Pan Jakub Rososiński – Liturgiczna Służba Ołtarza
9. Pan Dawid Czaplak – Laboratorium Wiary RRN
10. Pani Karolina Glegocińska – „Wojsko Gedeona”
11. Pani Eliza Ciemnicka – Ruch „Światło-Życie”
12. Pani Joanna Pawlak – Ruch „Światło-Życie”
13. Pani Magdalena Misiak – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
14. Pani Joanna Bartnicka – przedstawicielka Młodzieży Akademickiej
15. Pan Eryk Ubysz – przedstawiciel Młodzieży Licealnej.5. RADA EKONOMICZNA DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. Ks. kan. mgr Roman Bagiński
2. Ks. kan. mgr Robert Banasiak - sekretarz
3. Ks. prał. Jan Dzieniszewski
4. Ks. kan. mgr Sławomir Filipski
5. Pan mec. Paweł Kowalczyk
6. Ks. kan. mgr Jarosław Kulesza
7. Ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski
8. Pani mgr Katarzyna Linowska
9. Ks. mgr Jacek Lubiński
10. Ks. kan. mgr Andrzej Milewski
11. Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski – przewodniczący
12. Ks. kan. mgr Sławomir Rosiński


6. KOMISJA LITURGICZNA

1. Ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński - przewodniczący
2. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski - wiceprzewodniczący
3. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski 
4. Ks. mgr Andrzej Janicki
5. Ks. dr Artur Janicki
6. Ks. kan. dr Tomasz Lewicki
7. Ks. kan. dr Andrzej Rojewski
8. Ks. kan. dr Marek Wilczewski
9. Ks. mgr Dariusz Malczyk 


7. KOMISJA DS. MUZYKI KOŚCIELNEJ

1. Ks. kan. dr Andrzej Leleń – dyrektor Studium Organistowskiego im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku oraz referent ds. organistowskich w diecezji płockiej – przewodniczący
2. Ks. dr Artur Janicki – ceremoniarz biskupi
3. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – profesor liturgiki w WSD w Płocku
4. Mgr Andrzej Sumliński – kierownik Kwintetu Dętego Canzona w Płocku
5. Mgr Paweł Górczyński – nauczyciel w Szkole Muzycznej w Płocku
6. Joanna Ostaszewska – organistka w par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku
7. Zygmunt Dąbrowski – organista w par. pw. św. Mateusza w Pułtusku
8. Kazimierz Grzywiński – organista w par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu
9. Bogdan Wiśniewski – organista w par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku
10. Jerzy Stefański – pracownik Studium Organistowskiego im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku.

8. KOMISJA PRZEDWIZYTACYJNA

1. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski - przewodniczący
2. Ks. kan. dr Dariusz Rogowski - wiceprzewodniczący
3. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński
4. Ks. dr Wojciech Kućko
5. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz
6. Ks. kan. mgr Andrzej Milewski
7. Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski


9. DIECEZJALNA RADA KATECHETYCZNA

Członkowie z urzędu:
1. ks. kan. dr Marek Wilczewski – przewodniczący
2. ks. dr Rafał Bednarczyk
3. mgr Ewa Bembenista
4. mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
5. s. mgr Dominika Ewa Dudzik CSP
6. mgr Iwona Katarzyna Kamińska
7. ks. mgr Zbigniew Olszewski
8. mgr Marzena Sadowska
9. ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski
Członkowie z nominacji:
10. mgr Bogusław Brykała
11. ks. prał. mgr Piotr Joniak
12. ks. kan. dr Andrzej Krasiński
13. ks. kan. mgr Tomasz Ozimkowski
14. ks. mgr. Jarosław Kwiatkowski 
15.. s. mgr Małgorzata Anna Żabińska CP10. RADA SPOŁECZNA PRZY BISKUPIE PŁOCKIM

 1. Ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski - przewodniczący
 2. Mgr Elżbieta Kuminiarczyk
 3. Dr Elżbieta Grzybowska
 4. Mgr Aleksandra Jadczak
 5. Prof. Janusz Kempa
 6. Mgr Henryk Kowalczyk
 7. Mgr Mirosław Koźlakiewicz
 8. bp Mirosław Milewski
 9. Mgr Leszek Szcząchor
 10. Prof. Janusz Zieliński


11. DIECEZJALNA RADA RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH

1. ks. mgr Andrzej Janicki - opiekun duchowy "SYCHAR"- przewodniczący Sekretariatu
2. ks. mgr Adam Brzeziński, Koordynator Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym
3. ks. kan. mgr Szczepan Bugaj - Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej
4. ks. kan. mgr Henryk Dymek - Diecezjalny Referent Duszpasterstwa Koła Żywego Różańca
5. ks. mgr Michał Fordubiński - Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
6. ks. prał. Wiesław Gutowski - Asystent kościelny " Civitas Christiana"
7. ks. mgr  Krzysztof Jończyk - Asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
8. ks. Grzegorz Kaczorowski - Asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej
9. ks. kan. dr Jarosław Kamiński – Diecezjalny Duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
10. ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia "Filadelfia"
11. ks. Marcin Mateusz Kędzia - Moderator Diecezjalny Ruchu "Światło - Życie"
12. ks. dr Wojciech Kućko - Asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
14. ks. kan. Bogdan Pawłowski - Moderator Wojska Gedeona
15. ks. mgr Jacek Prusiński - Przewodnik Główny Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę
16. ks. kan. mgr Adam Przeradzki, Asystent Kościelny "Stowarzyszenia Brata Alberta"
17. ks. mgr Krzysztof Ruciński - Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
18. ks. kan. dr Cezary Siemiński - Moderator Diecezjalny Ruchu Rodzin Nazaretańskich
19. ks. kan. mgr Sławomir Stefański - Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła
20. ks. dr Adam Węgrzyn SDB - Moderator Akademickiego Duszpasterstwa „Petroklezja”
21. ks. dr Łukasz Zdunkiewicz - Duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. Św. Łukasza Ewangelisty
22. ks. mgr Grzegorz Żabik - Opiekun duchowy Legionu Maryi
23. Monika Ambroziak - Akademickie Duszpasterstwo ”Petroklezja”
24. Anna Czajkowska - Przedstawicielka Parafialnych Zespołów Caritas
25. Andrzej Głuchowski - Świecki Koordynator Odnowy w Duchu Świętym
26. Agnieszka Gościeniecka - Przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia ”Civitas Christiana” w Płocku
27. Aleksandra Kaźmierczak - Przedstawicielka Wojska Gedeona
28. Alicja Klimowska - Przedstawicielka Ruchu ”Światło – Życie”
29. mgr Anna Kozera - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta
w Płocku
30. mgr Ewa Kozłowska-Głębowicz - Bractwo św. Antoniego w Ratowie
31. Małgorzata i Mariusz Leszczyńscy - Przedstawiciele Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej
32. mgr Marzenna Matkowska - Przedstawicielka Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. św. Łukasza Ewangelisty
33. Elżbieta Mazurkiewicz - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Płocku
34. Iwona i Marian Morozowie - Para Diecezjalna Domowego Kościoła
35. Krystyna Nowakowska - Przedstawicielka Duszpasterstwa Kół Żywego Różańca
36. Małgorzata Roman - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
37. mjr dr inż. Janusz Romanik - Przedstawiciel Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
38. Ryszard Szwaczkowski - Przedstawiciel Legionu Maryi
39. Wanda Śniegocka - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia "Filadelfia"
40. dr Halina Świstak - Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
41. Waldemar Tomczak - Lider Wspólnoty Trudnych Małżeństw "Sychar"
42. Damian Wierkiewicz - Przedstawiciel Harcerzy ZHR
43. mgr Wiesława Winiarska - Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
44. mgr Witold Wybult - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
45. dr Iwona Zielonka - Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej.

 
12. RADA DIECEZJALNEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

z urzędu:
1. ks. kan. mgr Roman Bagiński
2. ks. mgr Krzysztof Ruciński
3. ks. kan. dr Marek Wilczewski 
4. ks. dr Jarosław Kamiński - sekretarz

z nominacji:
1. ks. prał. Janusz Mackiewicz - przewodniczący
2. ks. kan. dr Dariusz Rojek   
3. ks. kan. mgr Janusz Nawrocki  
4. ks. mgr Łukasz Gach

  

13. DIECEZJALNA RADA WYDAWNICZA

1. Ks. kan. mgr Robert Banasiak
2. Ks. mgr Łukasz Chruściel
3. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński
4. Ks. prał. dr Mirosław Kosek
5. Pan mgr Łukasz Kłobuchowski
6. Ks. kan. dr Tomasz Lewicki
7. Ks. prał. Janusz Mackiewicz
8. Ks. mgr Dariusz Malczyk
9. Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski – przewodniczący
10. Ks. kan. dr Andrzej Świderski
11. Ks. kan. dr Marek Wilczewski
12. Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski


14. CENZORZY KOŚCIELNI

1. ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński
2. ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
3. ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk
4. ks. dr hab. Andrzej Kobyliński
5. ks. dr Jan Krajczyński
6. ks. kan. dr Andrzej Rojewski
7. ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
8. ks. dr Remigiusz Stacherski
9. ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski

 

15. ZESPÓŁ REDAKCYJNY „KALENDARZA LITURGICZNEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ”

1. ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński – przewodniczący
2. ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski
3. ks. mgr Andrzej Janicki
4. ks. kan. dr Tomasz Lewicki

 

16. ZARZĄD FUNDUSZU BRATNIEJ POMOCY KAPŁANOM DIECEZJI PŁOCKIEJ

Członkowie z urzędu:
1. Ks. kan. dr Janusz Filarski – dyrektor Domu Księzy Emerytów w Płocku – przewodniczący Zarządu
2. Ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom diecezjalny
3. Ks. kan. dr Roman Mosakowski – delegat Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa

Członkowie z nominacji:
4. Ks. prał. dr Bronisław Sałkowski – emeryt mieszkający przy parafii
5. Ks. mgr Hieronim Chamski – emeryt mieszkający w mieszkaniu prywatnym
6. Ks. kan. Jan Deptuła - emeryt
7. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski – dziekan
8. Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń – proboszcz
9. Ks. mgr Ryszard Błaszkowski – wikariusz

 

17. ZESPÓŁ WSPARCIA PRZY BISKUPIE PŁOCKIM "KU UZDROWIENIU"

1. Ks. prał. dr Marek Jarosz – delegat Biskupa Płockiego ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji płockiej - Przewodniczący
2. Ks. prał. dr hab. Mirosław Kosek – kurator duchownych, oskarżonych/skazanych w związku z przestępstwami seksualnymi wobec niepełnoletnich;
3. Ks. mgr Maciej Szostak – duszpasterz wspomagający niepełnoletnie ofiary nadużyć seksualnych ze strony duchownych, ich najbliższych oraz ich wspólnoty parafialne;
4. Pan Bogdan Stelmach – lekarz seksuolog;
5. Pani Wioletta Konopa-Stelmach – edukator seksualny;
6. Pani dr Małgorzata Skórzewska-Amberg – prawnik-informatyk;
7. Pan mec. Paweł Kowalczyk – adwokat.

 

Cytat dnia

Dla mnie wyjść na pustynię, to zejść z tej przysłowiowej „kanapy” papieża Franciszka i założyć buty, żeby szukać Boga na peryferiach niejako Jego bytu. To powtórzenie przygody, którą przeżył Mojżesz w głębi pustyni Synaj, gdy pasł owce w pobliżu góry Horeb. To odkrycie, że pustynia nie jest strefą śmierci, ponieważ jest na niej Życie – pisane wielką literą. Na tej pustyni żyje bowiem Ten, który JEST. 

Bp. Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x