Kazanie na Dzień Niepodległości

Zbliżamy się do 98 rocznicy odzyskania niepoidległości przez naszą umiłowaną Ojczyznę. Po 123 latach niewoli zaistniała na mapach świata. Odzyskała suwerenność. Z miłości do naszej Ojczyzny spotykamy się także dziś w świątyni parafialnej w Kroczewie, na wspólnej modlitwie, by dziękować za niepodległość. 

1.Zbliżamy się do 98 rocznicy odzyskania niepoidległości przez naszą umiłowaną Ojczyznę. Po 123 latach niewoli zaistniała na mapach świata. Odzyskała suwerenność. Z miłości do naszej Ojczyzny spotykamy się także dziś w świątyni parafialnej w Kroczewie, na wspólnej modlitwie, by dziękować za niepodległość.

Pozdrawiam bardzo serdecznie ks. proboszcza Henryka i dziękuję i wszystkich kapłanów. Pozdrawiam Szanownych Samorządowców z Panem Wójtem na czele. Bóg za płać za zaproszenie na dzisiejsze obchody. Pozdrawiam gorąco wszystkich zebranych na tej dziękczynnej Eucharystii.

2.Moi Drodzy! W minionych kilku latach obserwujemy wzrost świadomości patriotycznej, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Dostrzegamy w naszej ojczyźnie wyraźne ożywianie się patriotyzmu i poczucia narodowej świadomości. Kolejne pokolenia wolnej Polski deklarują przywiązanie do polskiej kultury i tradycji, coraz odważniej angażują się w upamiętnianie, czasem dotąd bezimiennych, narodowych bohaterów, coraz poważniej pytają olos i przyszłość narodowej wspólnoty. Polacy coraz powszechniej pamiętają o dniach świąt narodowych: 3 maja, 15 sierpnia czy właśnie 11 listopada. Wywieszane są biało-czerwone flagi, a młodzi ludzie, także rodzice z dziećmi, licznie uczestniczą w związanych z tymi świętami uroczystościach. Młodzież chętnie zakłada koszulki z orłem w koronie i niepodległościowymi hasłami. Organizowane są Msze za Ojczyznę, marsze, wystawy, akademie, czy tak, jak tu w Kroczewie koncert pieśni patriotycznych oraz piknik wojskowy z pokazem mundurów i broni z okresu I wojny światowej.To dobrze, że tak właśniesię dzieje!

3.Moi Drodzy! Ta dzisiejsza Msza święta za naszą Ojczyznę, w przededniu kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości, jest dobrą okazją, byśmy uświadomili sobie wszyscy, jak ważną rzeczywistością i jakże potrzebną jest dziś patriotyzm.Czym jest więc patriotyzm właściwie rozumiany i właściwie przeżywany?

Patriotyzm to miłość Ojczyzny. To postawa szacunku, umiłowania i jej oddania oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. Patriotyzm to pełna gotowość do obrony Ojczyzny, w każdej chwili. To przedkładanie celów ważnych dla Ojczyzny nad osobiste, to także gotowość do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to także umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka.

Polska potrzebuje dziś nowoczesnego patriotyzmu i obywateli autentycznie patriotycznych! Potrzebuje nasza Ojczyzna patriotyzmu, by pomyślnie się rozwijać i bezpiecznie istnieć. Potrzebuje także właściwie rozumianego patriotyzmu z powodu niebezpiecznych prądów ideowych, które lansują europejskość ze szkodą dla państw narodowych.

4.Co to znaczy być patriotą? Jakna co dzień być patriotą? Po pierwsze, nasza miłość do ojczyzny powinna sięgać głębszych pokładów a nie tylko wyrażać sięprzy okazji świąt upamiętniających ważne państwowe rocznice oraz wywieszaniu flag i ubierania się w barwy narodowe. Afirmacja barw narodowych, wywieszanie flag powinno iść w parze z gotowością przedkładania celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste i pracy dla jej dobra.

Po drugie, patriotyzm domaga się poświęcenia dla Ojczyzny i uczciwości wobec państwa. Wspierajmy polskie produkty i polskie firmy. Nie zapominajmy, że chleb i bułki można kupować nie tylko w galeriach handlowych i dużych sklepach sieciowych, ale także w małych, wiejskich, osiedlowych sklepikach. Czcząc pamięć bohaterów, którzy za niepodległość, za polską państwowość oddawali życie, szanujmy państwową własność i płaćmy uczciwie podatki.  Każde odrzucenie nawet drobnego zła procentuje i przyczynia się do rozwoju Ojczyzny. Trzeba nam robić wszystko, byśmy jako Polacy, jako naród dojrzeli do tego, by miłość do ojczyzny łączyła z szacunkiem dla państwa i jego instytucji. Od 1989 roku wyrosło już całe pokolenie urodzone w wolnej Polsce. Trzeba porzucić nastawienie do państwa właściwe podbitym narodom, którymi rządzą okupanci albo ich namiestnicy.

Być patriotą, to szanować i pielęgnować polską kulturę i tradycję. To znaczy być przywiązanym do rodziny i Kościoła. To w praktyce znaczy np. odrzucać szaleństwo Halloween obce naszej wrażliwości a z pokorą i w cichości nawiedzać groby naszych zmarłych. Nie dajmy sobie wmówić, że patriotyzm jest przejawem zacofania lub powodem do kompleksów. Polska nigdy nie była i nie powinna być narodem z kompleksami.

5. Drodzy Bracia i Siostry! Dobrze, że od kilku lat Święto Niepodległości zyskuje właściwą mu rangę i oprawę.Naszą dzisiejszą modlitwą i swoim codziennym patriotyzmem budujmy teraźniejszość i przyszłość umiłowanej naszej Ojczyzny. Jesteśmy to winni tym, którzy przed 98 latami, uczynili Polskę wolną i suwerenną. Niech Bóg błogosławi Polsce i wszystkim jej obywatelom, oraz darzy wolnością.

Pozwólcie, że to moje słowo zakończę i niejako podsumuję mądrą i głęboką wypowiedzią naszego wielkiego patrioty Ignacego Jana Paderwskiego. „Nie walczymy o Polskę szlachecką, ludową czy robotniczą, o Polskę kapitalistyczną czy socjalistyczną, o Polskę panów czy o Polskę chłopów. Walczymy o Polskę całą, jedyną, wielką niepodległą, o Polskę-Matkę dla swych wiernych dzieci, o taką Polskę, o jakiej i śnili i jak przepowiadali nasi wieszcze, o Polskę Chrobrych i Jagiellonów, o Polskę, którą krwią swoją zrosili obrońcy Warszawy, Westerplatte, Helu, Modlina i Lwowa, o Polskę, za którą poległy tysiące nieznanych bohaterów, za którą dalsze tysiące każdej chwili zginąć gotowe”.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę