Uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski

Parafia św. Barbary w Modlinie Twierdzy – 21 kwietnia 2016 r.

1.Pragnę bardzo serdecznie podziękować Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Uczniom i Pracownikom Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy oraz Ks. Proboszczowi Januszowi za zaproszenie na uroczyste obchody Jubileuszu 1050 r. Chrztu Polski. Dziękuję Wam wszystkim za to dzisiejsze spotkanie i za to, że pamiętacie o tym  najważniejszym wydarzeniu w dziejach naszej Ojczyzny, że pielęgnujecie pamięć historyczną.

2. Spotykamy się zaledwie kilka dni po ogólnopolskich obchodach 1050. rocznicy Chrztu Polski. Miałem szczęście i zaszczytw nich osobiście uczestniczyć, jako młody biskup. Były one transmitowane na żywo przez telewizje i rozgłośnie radiowe…

Przyjmuje się, że chrzest Mieszka I odbył się w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku. Udzielił go księciu biskup Jordan: w Poznaniu, Gnieźnie lub naOstrowiu Lednickim, na co to wskazują wykopaliska archeologiczne.„Tak Polska się zaczęła ….” – napisaliście w zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie.Kochani, to jest prawda!

Historycy zgodnie podkreślają, że decyzja o chrzcie była przemyślana, nic nie odbywało się na siłę, chrzest nie był narzucony przez obcą potęgę. Mieszko I, wódz słowiańskiego plemienia Polan, wraz z chrztem chciał wprowadzić naród w cywilizację europejską. „My Polanie – wodą chrztu świętego polani” . Stąd nazwa naszej Ojczyzny. To polanie wodą – czyli chrzest,ukształtowało i zdefiniowało ówczesną rzeczywistość i przyszłość Polski. „To Mieszko I scementował naszą wspólnotę. Bez jego decyzji o chrzcie nie byłoby Polski”(prof. Andrzej Nowak).Święty Jan Paweł II w 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, właśnie w Gnieźnie mówił: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozwiązania tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek”.

2. Mamy to szczęście, że 1050 lat potem cały naród, Kościół i rządzący wspólnie uczestniczą w rocznicy Chrztu Polski. 50 lat temu władze komunistyczne robiły wszystko, aby wymazać ze świadomości Polaków religijny wymiar jubileuszu 1000-lecia chrztu, nie zgodziły się na przykład na przyjazd do naszego kraju papieża Pawła VI. Mimo tego, obchody Millenium Chrztu Polski stały wielkimi, masowymi uroczystościami religijnymi, skupionymi wokół peregrynującego po Polsce Obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry – może to jakiś znak, że ten sam oraz nawiedza obecnie parafie naszej diecezji?

Milenijne obchody były dziełem Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który najpierw przeprowadził „Wielką Nowennę”, czyli 10-letni przygotowań do jubileuszu, określany jako „najbardziej ambitny i rozbudowany program duszpasterski na świecie w XX-wiecznym Kościele” (historyk Paweł Skibiński).Przygotowania zainaugurowano w 1956 r. Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego. Prymas apelował wtedy: „Nie chcemy tych obchodów, nie chcemy manifestacji, pomników, oświadczeń! Chcemy życia Bożego w Narodzie, życia Ewangelią. Chcemy pełnego wprowadzenia jej w krew narodu” – wzywał Polaków.

3. Jesteśmy spadkobiercamii jednocześnie stróżami tej wielkiej historii i dziedzictwa naszej Ojczyzny!Chrześcijaństwo zapoczątkowane nad Wartą i Odrą, ma się dobrze także tu w Modlinie-Twierdzy nad Wisłą, w waszej parafii.Dziękuję, że trwacie w Kościele Chrystusowym! Dobitnie świadczy o tym historia tego miejsca, historia Modlina Twierdzy. 60 lat temu ludziom tu mieszkającym rozebrano świątynię, usiłując stworzyć przestrzeń życia bez Boga, bez chrztu świętego, bez sakramentów, bez świętych znaków łączności człowieka z Chrystusem. Usiłowano zaprzeczyć 1000-letniej wówczas historii. Dziś pamiętamy i dziękujemydobremu Bogu za tamtych wiernych, którzy potajemnie w Zakroczymiu, Pomiechowie, Nowym Dworze, a później w Modlinie Starym oraz wielu innych miejscowościachchrzcili swoje dzieci, pragnęli, aby były one na zawsze wszczepione w Chrystusa, by kochały Boga i Kościół Boży.I w ten sposób ocalili swoją wiarę.

Jeśli Opatrzność Boża pozwoli, niebawem potomkowie tych dzielnych chrześcijan będą chrzcić swoje dzieci już w nowej świątyni parafialnej. Rozpoczęliście dzieło jej budowy z nadzieją, że mimo przeciwności różnej natury, dokonacie go we wspólnocie wiernych, która już wielokrotnie dawała dowody swojego oddania Chrystusowemu Kościołowi.

4.Dziękujemy dziś Bogu za chrzest Polski i w jakim sensie za nasz osobisty chrzest. I dziękujemy również za waszą wspólnotę parafialną. Dziękujmy Mu za cenny dar wiary! Dziękujemy Mu za dar pokoju i stabilności granic naszego kraju, tak często doświadczanego konfliktami i rozbiorami.Dziękujemy Mu za wiele owoców duchowych, jakie ta ziemia, którą Bóg uczynił płodną, potrafiła wydać na przestrzeni wieków, a przed wszystkim za świętych, począwszy od świętych biskupów i męczenników Wojciecha i Stanisława, aż po tych, którzy żyli w czasach nam bliższych, jak święty Maksymilian Maria Kolbe i święta Faustyna Kowalska.

Papież Franciszek, delegując na uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski Pietro Parolina, sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej Pietro Parolina, zalecił mu: „Wszystkich obecnych zachęcisz swoimi słowami do wytrwałego kroczenia odnowioną drogą w świetle Chrystusa, do obrony życia ludzkiego i rodziny, do kształtowania sprawiedliwości społecznej według Ewangelii, do zabiegania w codziennym życiu o prawdziwą wolność.Trzeba bowiem, aby wierni w Polsce także dzisiaj, w nowych warunkach, dali całemu światu wspaniały przykład życia według Ewangelii, cnót chrześcijańskich oraz prawdziwego duchowego rozwoju”.

Kochani Bracia i Siostry, to nasza droga! Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę